بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 به صفحه نتایج مسابقات استان تهران 

نیو کونگ فوکاران

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

شما دراین صفحه گوشه ای ازتوانمندیها، موفقیتها وعناوین قهرمانی 

 هنرجویان وستاره های درخشان 

 تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج) 

 دربخش مسابقات استان تهران راملاحظه خواهید نمود

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1)  نتایج مسابقات استان تهـران

2)  قهرمانان مسابقات درسالهای گذشته

 3) متن توصیه نامه اهدایی

4) اسامی کوچینگ ها وداوران اعزامی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  یک روز به یادماندنی

بـاری دیگر ...... حضوری دیگر ....... درخششی دیگر ...... افتخاری دیگر

درکلکسیون افتخارات باشگاه ثبت شد

 درمسابقات انتخاب کشوری وقهرمانی  بزگسالان استان تهران 

درروز جمـعه 25/6/90 

کونگ فوکـاران باشگاه علـیرغم آماده نبودن ، 

 باحضوری توانمـند، خوش درخشیدند وقدرتمندانه ، با

13حضورسبـز  9 نشـان رنگی 

مثل همـیشه دست پُـربودند  

«  اسامي قهرمانان ومدال آوران »

علی نعمتی

قهرمان اول  وزن چهارم

مدال طـلا

امیرحسن دشتی

قهرمان اول  وزن پنجم 

مدال طـلا

مهدی مقدم راد

قهرمان اول  وزن هشتم 

مدال طـلا

مسعود حسنخانی

قهرمان دوم وزن ششم

مدال نـقره

حسین مرادیان

قهرمان دوم وزن نهـم

مدال نـقره

پیمان گودرزی

قهرمان سوم وزن اول

مدال بـرنز

بهمن الماسی

قهرمان سوم وزن چهارم

مدال بـرنز

حسین انیسی

قهرمان سوم وزن پنجم 

مدال بـرنز

حمید کریمی

قهرمان سوم وزن ششم

مدال بـرنز

باسپاس ازحضور سایر عزیزان شرکت کننده وآرزوی موفقیت وپیروزی درمسابقات بعدی

***********************

بدینوسیله مراتب سپاس وقدرانی فراوان خود را از زحمات

كوچينگ  محترم آقاي مهدي شـاملو اعلام میداریم

***********************

 با تشکر ویژه از حضور، حمایت ، همراهی وتشویق آقایان : 

علی شرفی ـ فرهاد حیدری ـ امیرتوکلی ـ حسام الدین باقری  ـ عنایت حسینی ـ

حامد عبادزاده ـ محمد حسنی ـ میلاداسکندری

ضمناَاززحمات جناب آقای حسین زاده دبیراستان تهران صمیمانه قدردانی مینماییم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ما همیشه قهرمان بودیم

قهرمان هستیم وقهرمان خواهیم ماند،

چون راه قهرمان شدن را می دانیم ودرآن مهارت داریم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

۳۳ حضورقدرتمند ۳۰ مدال ارزشمند 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  ۱۶قهرمان طلایی : 

       سـتار  محمدحسنی ـ  مرتضی  تقی زاده  ـ  

               مهدی   عبـدی ـ  سید پوریا   موسوی         

حمید  کریمی ـ علی  منـتی ـ محمدحسین  خدابخـش ـ  حمید  نیک پور ـ محمد  محمدی 

بهمن الماسی  ـ  مهدی  حیـدری ـ عارف  احمدی ـ پیمان   روزبهانی  ـ  امید   احمدی  

امیرحسن  دشتی ـ امیر حسین   کلهری 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

   ۷ قهرمان نقره ایی : 

   مهرداد پروین ـ امیر رضا  مرادی ـ جاوید امیری ـ بشیر محمدی ـ رضا حسنخانی 

 حمید رسول زاده ـ میثم  رستمی 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

   ۷ قهرمان برنزی :

    شاهین  پورپاشا ـ وحید  رسولی ـ علی  بهادری ـ حامد  بهرامی ـ مجتبی  سراج      

محسن  محمدی ـ امید اسکندری

مَــردان ، مَـــرد

مَـــردان ، شـرایط سخـت

یعنــی

ورزشکـاران قدرتـمند و توانمنـد

باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی (عج)

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

۱۰طـلا  ۵ نقـره ۱۰برنـز  

حاصـل کـارمـا بـود 

درمسابقات قهرمانی نیو کونگ فو استان تهران

مدال آوران عرصه پهناور قهرمانی

قهرمانان اول ومردان طلایی ماعبارتنداز آقایان :

محمدرضا کبیری ، ستار  محمد حسنی ، اصغر  توکلی ،علی  نعمـتی ،

مرتضـی تقی زاده ، حسن  شهــریاری امیرحسن دشتی ،محمدرضا نصیری ،

میلاد  اسکندری ، مهدی مردی

قهرمانان دوم ومردان نقره ای ماعبارتنداز آقایان : 

امیر صفرزاده ، سید عبیدالله  سادات ، داود خواتی  

میثـم سلیـمی ، رضـا  مـرادی

قهرمانان سوم ومردان بـرنزی ما عبارتند از آقایان :  

مسعود حسنخانی ، محمدسمیع سلطانی ، بهمن الماسی ، محمد محمدی

حمیدرضا حسینی، حسین خاکسـار، مجتبی سراج ، محمد رحمانی اصل

جابر نوده ، سهراب گودرزی ، امیر محمد بهادری

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 اولین هستیم ........... وبهترین بالطف خداوندمتعال

اولین بودیم،اولین هستیم وبازهم اولین خواهیم بود 

« انشــاالله »

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید                          

 توصیه نامه ذیل پس ازانجام مسابقات به تمام شرکت کنندگان تقدیم شد  

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

توصیه نامه

« بنام تنها اســـتاد هستی »

حمدوسپاس بیکران خداوند متعالی را سزاست که به انسان توان ،بزرگی عنایت فرمودتا درپرتوآن روح خویش راتعالی بخشد ، خداوندی که انسان راسرورکائنات واشرف مخلوقات قراردادتابامَرکب قراردادن جسم، رشدمعنوی اودرهمه ابعادفراهم گردد.

سلام ودرود وافربه ارواح پاک ومقدس ائمه اطهار(سلام الله علیها)خصوصاً مولاومقتدای همه ورزشکاران حضرت علی ابن ابیطالب (علیه السلام) ، اوکه جام اخلاق جهان بردست داردوباصفای باطن ودرون همه فن ها رابه بشریت آموخت ومنتخب همه میدانهاوداوراعمال ورفتارمامی باشد.

همچنین تقدیم می داریم صمیمانه ترین درودهاوتهنیت ها رابه محضرحضرت اباصالح المهدی(عج) (صاحب اصلی باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی«عج» )، هم اوکه دعای خیرش همه رابهره مندساخته وهرچه توفیق هست بانظر لطف وعنایت ایشان میسّرمیگردد، ودراین راستا باعنایت کریمانه اش به توفیق خدمتگزاری به مردم نائل گشته ایم.

جناب آقای ..................................... ورزشکار ارجمند و پُـرتلاش ســــــــلام  ؛

تمرینات سخت وفشرده برای قهرمانی دراستان تهران باتمام خاطرات ، سختی ها ومشکلاتش به پایان رسیدوحال فصلی نو در تمرینات برای قهرمانی درمرحله ای دیگر،آغازگشته است وما میدانیم که می توانیم چراکه قبـلاً ثابت کرده ایم .

دوست عزیز من ؛ مسابقات استان تهران که درتاریخ ۲۵/۴/۸۸ودرسالن علی ابن ابیطالب (ع) پاکدشت برگزارگردیدیکی ازبیاد ماندنی ترین مسابقاتی بودکه باحضورو درخشش شما درذهن ها به یادگار ماند .

توصیه به اولین باری ها:

ازآنجاییکه برنده شدن همه چیز نیست اما تلاش برای بردن چـرا و قرارنیست همه برنده وقهرمان باشند بلکه ، مهم سعی وتلاش شمابود که ، بحمدالله حاصل شد. بسیاری برای اولین بار توانستند قهرمان حضورباشند و این خود نوعی قهرمانی محسوب میشود                   چرا که   خیلی ها بودند که جرات همین حضوردرصحنه را هم ، نداشتند.

مطـمئن باشید این جرات واین حضور مقدمه ای برای قهرمانی شما درمراحل بعد خواهد بودچراکه حضـرت علی « ع » میـفرماید:                                                

 باخـتن شکـست نیست بلـکه تاخیـر درپیـروزی اسـت

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

هنرجوی عزیزی که برای اولین بار شهامت و افتخارشرکت درمسابقه راداشتی ونتوانستی به مقام شایسته ای دست بیابی ، ناامید نشو وبه تمرینات خود ادامه بده وازتجربیات خودت ودیگران حتماً استفاده کن واین رابدان تمام قهرمانان بزرگ همیشه برنده نبودند.

توصیه به قهرمان ها:

اما کسانی که قهرمان شدند ، شما همان کسانی هستید که قبلاً باخت داشتید ویک روزی آرزو داشتید درجزو قهرمانان ، مطرح شوید ، یـــادتــان هسـت ؟

حالا نتیجه خواستن وتوانستن را لمس کردید واکنون بدانیدکه شمابیش ازپیش نیازبه تمرین دارید چون ؛

کسب قهرمانی سخت است اما حفظ وتداوم این قهرمانی ها سخت تراست. ضمناًاین راهم بدانیدکه سایرین میخواهند ازاین به بعد بیشترازشما الگو برداری کنند، پس سعی کنید درهمه جهات اعم ازورزشی ، اخلاقی، اجتماعی و... الگوهای شایسته ای باشید .

ضمنـاً مغرورنشـوید ودر نسیم این باد قهرمانی نخوابید چراکه غرور، این باد را به طوفان تبدیل میکندوشماراسرنگون خواهدکرد ،

تجربه این راثابت کرده . همیـشه درافتادگی توام با آموزندگی وپیشرفت ، پیشـــتاز باشید. 

قدردانی وسپاس :

جاداردتشکرصمیمانه ای داشته باشیم ازخانواده های محترم ، که یار وپشتیبان محکمی برای این حضور واین قهرمانی بودند ، خانواده هایی که خودراوقف پیشرفت وسربلندی شما عزیزان کردند؛ بازهم متشکریم .

ضمناًبرهمه لازم میدانم که سپاسگزاراین همه محبت باشند وخدای ناکرده دراین امرکوتاهی نکنند وازخانواده های محترم استدعا دارم ازحمایتهای خود دریغ نــفرمایند وهمچنان مثل گذشته یاروهمراه ما باشند ، تااینکه به کمک هم ؛ شاهد موفقیت هایی باشیم که درحال حاضرمشغول جمع آوری تجارب آن هستیم واگردراین دوره ازمسابقات بنابه هردلیلی نتوانستیم شاهد قهرمانی عزیز دلتان باشیم ، انشاءالله باتداوم حمایتهای شما، در دوره های بعدی موفق خواهیم بود.

همچنین تقدیر وسپاس دارم ازآقایان مهدی  شـاملو ، اصـغر  توکلی ، محمدرضا  کبـیری و    علی  نعـمتی وسایر عزیزان ازجمله مسعود حسنـخانی وامیرصـفر زاده و...که مراحل آماده سازی ،کوچینگ ، ریکاوری وبازسازی را انجام دادند. 

ضمناً جاداردتشکرکنم ازتمام داوران وخصوصاً داوران عزیزی که ازباشگاه دراین دوره ازمسابقات به نحواحسن زحمت کشیدند

که عبـارتـند از آقایان:  محسن  ناطقی ، محمد صدقی ، محمدجواد  بهشتی و مصطفی افشین .

سخن مربی :

همیشه ازاینکه خداوند متعال توفیق خدمتگزاری به مردم عزیزرابه بنده عنایت فرموده ، بی نهایت سپاسگزارم وامیدوارم بادعای خیر شماعزیزان این خدمتگزاری تاسالیان سال وتازمانیکه زنده ام وعمردارم ادامه داشته باشد.تمام سعی من این بوده ، هست وانشاءالله خواهد بود تابه نحواحسن وظایف خود رابرای قُرب ورضای تنها اســـتاد هستی یعنی خداوند متعال ، انجام دهم واین ُمیّسر نمیشود مگربا بادعای خیر شماعزیزان . پس دعایم کنید، تا باتوان بالاتر؛ بنده خدمتگزارتری باشم .چراکه معتقدیم ازدیگرحالات عبادت وابراز بندگی درآستان حضرت دوست ،خدمت به خلق است ودراین مهم ، خدمتگزاری به مردم را افتخار و سرلوحه کارخود در اثبات بندگی واطاعت ازفرامین خداوند می دانم وازخداوند منان وبلندمرتبه ادامه توفیق خدمتگزاری بیشترراخواهانم.انشاءالله

خدایا چنان کن سرانجام کار                    توخشنودباشی ومارستگار

سخن آخر:

باعنایت به اینکه باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج) ازسال ۱۳۷۵درتمام صحنه های مسابقاتی دست پُــر بوده وبحمدالله درهیچ مسابقه بدون مقام ومدال نبوده است وانشاءالله نخواهیم بودوهمواره برخی باتلاش بیشتر خود، خوش درخشیدند ،  لذ ا عرض میشودکه ، همه عزیزان ورزشکار با حضور خود ستاره ای بی نظیر شدند و هستند درآسمان بی انتهای باشـــگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی (عج) امابرخی دراین دوره ازمسابقات درخشان تربودند؛

ستــــاره ترازستـــارگان باشگاه بترتیـب عبارتـنداز،

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

آقـایـان : ستار محمد حسنی ،  اصغر  توکلی  ، امیرحسن دشـتی  ، مرتضی  تقی زاده  ،   حسن  شهـریاری ، محمدرضا کبیری و علی نعمتـی

به امید اینکه دگربار باحضوری شایسته تر برتعداد ستارگان بی همتا و بی نظیرباشگاه اضافه شود واین رابدانید این عزیزان کمترین غیبت وتاخیررادرطول تمرینات داشتندو اگرشماهم خود را شایسته این مقام میدانید ، حضور ودقت خود را بیـشترو پُــررنگ ترکنید.

 موفق تر ازپیش باشید

ناصر بخـشی

موسس ومربی باشگاه ورزشی رزمی المهدی (عج)

مدرس ، داور ومربی درجه ۱ فدراسیون وسبک نیوکونگ فو ۲۷/۴/۸۸

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  

تقدیر وسپاس از آقایان:

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

مهدی  شاملو ، اصغر  توکلی

محمدرضا  کبیری  و  علی  نعمتی

وسایر عزیزان ، ازجمله مسعود حسنـخانی وامیرصـفر زاده و...

که مراحل آماده سازی ،کوچینگ ، ریکاوری و بازسازی بازیکنان را انجام دادند

تقدیر وتشکر از آقایان: 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

محسن  ناطقی ، محمد صدقی

محمدجواد  بهشتی و مصطفی  افشین

داوران عزیزی که ازباشگاه دراین دوره ازمسابقات به نحواحسن زحمت کشیدند

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

  بیـلان کار مسابقاتی

« آبان ماه سال۷۷ »

 

 

تاریخ مسابقه

 

ورزشگاه

محل مسابقه

رده سنی

نوع مسابقه

شرکت کننده

مدال کسب شده

 

77/8/20

 

افراسیابی

بزرگسالان

سانشو

استان تهران

  ۵  نفر

۲مدال

 

اسامی

قهرمانان

 

طلایی

علیرضا سبزواری

نقره ای

ـــ

برنزی

داود پروین

 

سایرشرکت

کنندگان

 

مجید  میرزاخانی ـ علی   شاملو ـ مجید خوانساری

بیـلان کار مسابقاتی

« بهمن ماه سال۷۷ »

 

تاریخ مسابقه

 

ورزشگاه

محل مسابقه

رده سنی

نوع مسابقه

شرکت کننده

مدال کسب شده

 

۲۱و۲۲/۱۱/۷۷

 

هفتم تیر

بزرگسالان

 

مــابــانا

استان تهران

 

  ۹  نفر

  ۵ مدال

 

اسامی

قهرمانان

 

طلایی

علیرضا سبزواری ـ داود پروین

نقره ای

مجید  میرزاخانی

برنزی

عین الله اسلامی ـ سعید صالحی

 

سایرشرکت

کنندگان

 

مجید  خوانساری ـ علی   شاملو ـ حسن خوانساری- علی   بخشی

بیـلان کار مسابقاتی

« بهمن ماه سال۷۷ »

 

تاریخ مسابقه

 

ورزشگاه

محل مسابقه

رده سنی

نوع مسابقه

شرکت کننده

مدال کسب شده

 

۲۱و۲۲/۱۱/۷۷

 

هفتم تیر

بزرگسالان

مــابــانا

استان تهران

  ۹  نفر

  ۵ مدال

 

اسامی

قهرمانان

 

طلایی

علیرضا سبزواری ـ داود پروین

نقره ای

مجید  میرزاخانی

برنزی

عین الله اسلامی ـ سعید صالحی

 

سایرشرکت

کنندگان

 

مجید  خوانساری ـ علی   شاملو ـ حسن خوانساری- علی   بخشی

 
 بیـلان کار مسابقاتی

« تیرماه سال۸۰ »

 

تاریخ مسابقه

 

ورزشگاه

محل مسابقه

رده سنی

نوع مسابقه

شرکت کننده

مدال کسب شده

 

80/4/29

 

 

خوراکیان

بزرگسالان

اولین دوره

نیمه آزادـ نیو

استان تهران

  ۲۵  نفر

  ؟ مدال

 

اسامی

قهرمانان

 

طلایی

علیرضا سبزواری ـ یاسر مومنی ـ داود پروین ـ علی شاملو ـ کاظم ثقفی

نقره ای

حسام الدین باقری ـ (بقیه نفرات؟)

برنزی

؟

 

سایرشرکت

کنندگان

 

 

محمدجواد سیفی ـ امین هاشم تفرشی ـ سعید کهزادی ـ مهدی شاملو ـ امید پاکدل    

مرتضی رجبی ـ وحید سلطانی ـ سعید صالحی ـ علی اصغر طوقانیان ـ مجید میرزاخانی   

مســعود جوادی ـ علیرضا نظام ـ سعید بخشی ـ روح الله نظام ـ سید سلمان  قربانی  

 محسن ثقفی ـ قائم قاسمی ـ محمد صدقی ـ مجتبی جعفری

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
ادامه این بخش درحال بارگذاری است

  
 
 
 
 


ساعت فلش