بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه شاگردان شالبــندان مشــکی

نیو کونگ فوکار 

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه هنرجویان وستاره های درخشان   

 تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)   

راملاحظه مینمایید که موفق به دریافت شالبــندان مشــکی

دردانهای مختلف ازفدراسیون کونگ فونائل شده اند  

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

لــیست اسـامی بیش از۱۰۰شالبــندان مشــکی

دررده ها ودانهای مختلف

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ردیف

نام   و   نام خانوادگی

دان

1

علیرضا       سبزواری

 

2

علیرضا     رضاخواه

 

3

مجید        میرزاخانی

 

4

یاسر       مومنی

 

5

داود    پروین

 

6

داود    بخشی

 

7

حسن     کهزادی

 

8

علی     شاملو

 

9

 حسن     امانی

 

10

علی    خسروی

 

11

امین      تفرشی

 

12

سعید    عسگرزاده

 

13

محمدرضا    کبیری

 

14

یزدان      کورانلو

 

15

حسام الدین    باقری

 

16

میثم     زندی

 

17

سیدمحمدجواد   بهشتی

 

18

محسن    نوروزی

 

19

عباس      سجادی

 

20

سیدمحمد  حیدری

 

21

محمد     صدقی

 

22

محمدرضا  رضایی

 

23

هومن  عاقل پسند

 

24

مهدی      شاملو

 

25

ستار محمد  حسنی

 

26

امیر     کوثری

 

27

کاظم     ثقفی

 

28

قاسم      لشنی

 

29

 مصطفی     افشین

 

30

محمد      زندی

 

31

مهدی     مقدم راد

 

32

مهدی     ساکی

 

33

اصغر     توکلی

 

34

حسن     توکلی

 

35

مرتضی  محصل آزادی

 

36

رضا      عروجلو

 

37

محسن      ناطقی

 

38

فرهاد      ساکی

 

39

حسین     روشنی

 

40

حسین    انیسی

 

41

وحید      سلطانی

 

42

سعید     کهزادی

 

43

مسعود    جوادی

 

44

عنایت      مرادی

 

45

سعید    صالحی

 

46

مهدی     سلحشور

 

47

مجید    امن زاده

 

48

احمدرشاد     فیضی

 

49

علی      نعمتی

 

50

مسعود      حسنخانی

 

51

فهیم    برکی

 

52

حسین    حقانی

 

53

مجتبی    سیفی

 

54

محسن  فامیل کبیری

 

55

محمد   نظری

 

56

میثم   رستمی

 

57

سمیع   سلطانی

 

58

حمیدرضا    حسینی

 

59

محمد حسین   خدابخش

 

60

امیر    صفرزاده

 

61

مهدی    جعفر نژاد

 

62

نجیب الله    جعفری

 

63

حامد   جعفری

 

64

عباس   زمانی بخش

 

65

ابوالفضل   ملک خانی

 

66

صادق   محمدیان

 

67

عارف   ظفری

 

68

علیرضا  پورمقدم

 

69

حمیدرضا  تیموری فرد

 

70

حمیدرضا  آبیار

 

71

امیرحسن   دشتی

 

72

محمد   محمدی

 

73

شاهین   پور پاشا

 

74

رضا  پارسانژاد

 

75

عبیدالله   سادات

 

76

حمید  کریمی

 

77

حسین خاکسار

 

78

امید  احمدی

 

79

علیرضا  عباسی

 

80

ابوطالب  چگینی

 

81

مرتضی      پیوند

 

82

مجتبی  سراج

 

83

مهدی مقدم راد

 

84

علی  مــنتی

 

85

رامین   احمدی

 

86

بهمن    الماسی

 

84

محسن    رجبی

 

88

عباس  شکری پور

 

89

حسین   میردار

 

90

داود  خواتی

 

91

سید منصور حسینی

 

92

ابوالفضل رحیمی

 

93

رسول  صادقی

 

94

محمد  رحمانی

 

95

قاسم  رحمانی

 

96

 حسین  مرادیان

 

97

محمد  گودرزی

 

98

حجت  برزنونی

 

99

فردین  ایوبی

 

100

حسین  زاج چناری

 

101

علی   شرفی

 

102

مهران  یامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  
 
 
 
 


ساعت فلش