بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه بیوگرافی و مدارک وزندگی ورزشی

ناصر  بخشی

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه گوشه ای ازبیوگرافی ، سوابق،  

توانمندیها وموفقیتهای ناصر بخشی درعرصه های مختلف ورزشی 

  راملاحظه خواهید نمود

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1) باناصر بخشی بیشترآشنا بشوید

2) سوابق فعالیتهای ورزشی

3) سوابق مربیگری درمسابقات

4) سوابق داوری درمسابقات

5) سوابق مدرسي داوري

6) سایر فعالیتـها ورزشی

7) مدارک وسوابق ورزشی

 

بنام اولین استاد هستی

 

naser.bakhshi@yahoo.com

باناصر بخشی بیشترآشنا بشوید

ازسال 1364تمرینات خود را درتهران (منطقه افسریه) زیرنظرمربی

   ارجمند و بزرگوار جناب آقای استاد مصطفی مومنی درباشگاه فجر،

  باتوصیه وراهنمایی های یکی ازدوستان عزیز  دوران تحصیل

  خود جناب آقــای سعید  تقی آبـادی ورزش اصـيل رزمی وايـرانی

   كونگ فو توآ را شروع کردم؛

    که جا دارد از این دوعزیز فرامـوش نشدنی ، که نقــش مهـم و

   تـاثـیرگــذاری در آینده من داشتـــند ، نهایت ســپاس را دارم

   و ازخداوند متعال سلامتی ، عاقبت بخیری و بهترین  آرزوها را دارم.

                                      ***************

   ازهمان زمان برای تشكيل فدراسيون كونگ فو مشتاقانه درموارد

   ذيل حضور داشته ام كه مهمترين آنها عبارتنداز:  

   حضوردر اولين ........... راهـــپـيمايی با لباس رســمی كـونگ فو توآ

     وشركت درنماز جمعه تهران

  حضور در اولين ........... سمينارعمــلی كــونگ فو توآ

     درمجمــوعه ورزشــی تكاور(سال     )

  اجراي اولين ....تكنيك گروهي 4نفره سوتو(خط 3)درايران

   باسرگروهی اينجانب دراولین سمينارعملی كونگ فو توآ

همچنین چندین بار حضور در؛

آکادمی کاراته  ـ مجموعه ورزشی شهید پناهی ـ باشگاه عمار ـ باشگاه حمزه ـ مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی ـ مجموعه ورزشی شهید کشوری ـ مرقد حضرت امام (ره) ـ راهپیمایی 22بهمن ـ فرهنگسرای بهمن ـ فرهنگسرای اندیشه و...

سوابق مربیگری درمسابقات :

 بعد از۷ سال حضور مستمر وتلاش بسیار درسال ۱۳۷۲ به دریافت خط 7 وشالبند سبز کونگ فوتوآ ، مفتخر شدند وتاکنون مستقیماً ومستقلاً به مربیگری وپرورش علاقمندان به هنرهای رزمی درتمامی رده های سنی پرداخته ام و ازسال ۱۳۷۲ بصورت مستمرومتوالی روزانه به اداره 2تا3 کلاس وبطورمیانگین به آموزش وتمرین 100 نفر میپردازندوتاسال 1389بیش از4000 هنرجو داشته ام.

ازسال 1379 درسبک نیوکونگ فومشغول به فعالیت وآموزش شدندوبیش از110 شاگرد شالبندمشکی دررده ها ودانهای مختلف وبیش از35 شاگرد دارنده حکم داور ومربی از فدراسیون کونگ فو تربیت کرده ام .  

ایشان درسال۱۳۸۱ سرمربی تیم نیوکونگ فواعزامی به مسابقات انگلستان بوده اند . حضور شاگردان ایشان در مسابقات مختلف حوزه ای،استانی، کشوری وبین المللی چشمگیرودرخشان بوده ،بطوریکه درهیچ مسابقه ای دست خالی نبوده اند وحاصل تلاش آنها کسب بیش از۵۰۰ مــدال رنگارنگ بوده است .

ایشان 13 دوره بعنوان سرمربی تیم نیوکونگ فو استان تهران اعزامی به مسابقات قهرمان کشوری دررده های مختلف سنی بودندکه12 دوره به مقام اول و 1 دوره به مقام دوم  دست پیدا نمودند،لذا دراین راستا باتوجه به سوابق درخشان درمربیگری تیمهای نیوکونگ فو استان تهران درتمامی رده های سنی درمسابقات کشوری و همچنین مقامهای کسب شده درمسابقات استانی وکشوری توسط ایشان وشاگردانشان ازسوی بنیانگذار و رییس سبک نیوکونگ فو

« 3 بـار به عنوان مربی برتـر ونمـونه کشوری برگزیده شده اند »    

سوابق داوری درمسابقات :           

 ایشان یکی از فعالترین داوران از سال ۱۳۷۲تا کنون بوده اند که در اغلب  مسابقات بین المللی ، فدراسیونی وکشوری و استانی وحوزه ای در دو بخش سانشو و کونگ فو( سرداور و داور وسط ) حضوری موفق داشته ام.

که مهمترین آنها عبارتند از :

داوراولین دوره مسابقات سانشو قهرمانی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات سانشو قهرمانی وانتخابی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری سانشودرتهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری سانشودراصفهان

داور اولین دوره مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری کونگ فوتوآ درخرم آباد

داور اولین مسابقه واولین فینال مسابقات قهرمان کشوری کونگ فوتوآ درخرم آباد

داور اولین دوره تورنمنت بین المللی کونگ فوتوآ درتهران

داور اولین مسابقه تورنمنت بین المللی کونگ فوتوآ درتهران

داور اولین دوره مسابقات نیوکونگ فو قهرمانی استان تهران

داور اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری فدراسیون کونگ فو درزنجان

داور اولین دوره مسابقات بین المللی  فدراسیون کونگ فو درزنجان

همـچنین ،

مدرس قوانین وآئینامه داوری فدراسیون کونگ فو دراغلب شهرها واستانهای کشور

عضو هیت ژوری فدراسیون کونگ فو وسبک نیوکونگ فو

داور مسابقات لیگ فدراسیون کونگ فو 

داور مسابقات بین سبکی درتهران

داور مسابقات قهرمان کشوری درزنجان

داور مسابقات قهرمان کشوری فدراسیون کونگ فودر خرم آباد

داور اغلب مسابقات قهرمانی استانی وکشوری نیوکونگ فو

وهمچنین عضو کمیته ۷ نفره داوری فدراسیون کونگ فوجهت تنظیم و تدوین آئینامه داوری فرم بوده اند .   

آخرین ومهمترین افتخارات داوری عبارتنداز:

داور وسط وسرداور دور مقدماتی وبین سبکی  انتخاب تیم ملی ایران اعزامی به مسابقات جهانی شیراز

داور وسط وسرداور دور نهایی انتخاب تیم ملی ایران اعزامی به مسابقات جهانی شیراز

وباحضور 44کشورشرکت کننده : 

داور وسط اولین دوره مسابقات جهانی  فدراسیون توآ درشیراز (آبان ماه 1390)

سرداور اولین دوره مسابقات جهانی رزم دوچوب درشیراز(آبان ماه 1390)   

سایر فعالیتـها ورزشی :

ازآغازفـعالیت نیوکونگ فو درسال۱۳۷۹ به عنوان عضـو ثابت کمیته فنی ،مسئول کمیته مربیان وعضو شورای عالی داوری بوده اند وآئینامه داوری مسابقات فرم وانواع مبارزات را تدوین وتنظیم نموده اند ؛ همچنین در اغلب مسابقات ، حضوری موثروفعال داشته اند، وسعی نموده اند وظایف محوله را دلسوزانه درنهایت دقت انجام دهند .

به جهت شناساندن زیبایی هاوظرافتهای هنرهای رزمی به جامعه وعلاقمندکردن آنها وگسترش ورزش رزمی، ایشان به همراه تعداد زیادی ازشاگردان قدیمی وجدیدخود در چندین مراسم رسمی و بزرگ، حضور داشتند وبه نمایش انواع هنرها ، ازقبیل: اجرای انواع مبارزات ، اجرای انواع دفاع شخصی ها ، شکستن انواع اجسام سخت واجرای انواع سلاحهای سرد رزمی ،پرداخته اند.                                                 

ایشان ضمن مربیگری وداوری در۲سیستم مبارزات آزاد ونیمه آزاد ومسابقات فرم برای تمام سنین(خردسالان ، نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، امید ، بزرگسالان وخردمندان ) ، به گرد آوری وتالیف تجربیات خوددر۴ کتاب در رابطه با داوری و مربیگری مشغول میباشند ، که عبارتند از:                               

۱) گنجینه رزمی .......... طراحی 500  تئوری تمرین رزمی ..............« ویژه مربیان »

۲) زرینه ضربات (پا)...آموزش انواع ضربات پا درکونگ فو.......« ویژه مربیان وهنرجویان»

۳) سیمینه سلاح(دست)...... آموزش نوین سلاحهای سرد....... « ویژه مربیان و هنرجویان»

۴) قوانین جامع داوری ................ آماده برای چاپ..........................« ویژه داوران »

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه قسمت مدارک وسوابق ورزشی

ناصر  بخشی

خوش آمدید 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

شما دراین صفحه گوشه ای ازسوابق ، توانمندیها وموفقیتهای

ناصر بخشی درعرصه های مختلف ورزشی 

  راملاحظه خواهید نمود 

به امید موفقیتهای روزافزون همه ی شما 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1) مدارک و دوره های مربیگری

2) مدارک و دوره های داوری

3) سایر مدارک و دوره های طی شده

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

مدارک و دوره های مربیگری

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 دوره هـای مربیـگری

نـوع دوره

 مربیگری درجه۳ کونگ فوتوآ 

اولین دوره

 مربیگری درجه۳کونگ فوتوآ

اولین دوره

 مربیگری درجه۲نیوکونگ فو 

اولین دوره

 مربیگری درجه۱نیوکونگ فو 

اولین دوره

 مربیگری درجه ۱فدراسیون کونگ فو 

اولین دوره

 مربیگری درجه۳ والیبال

اولین دوره

  مربیگری درجه۳هندبال 

اولین دوره

 مربیگری درجه۳شطرنج

ــــ

 مربیگری درجه۳بدمینتون

ــــ

 مربیگری درجه۳وزنه برداری

ــــ

  مربیگری درجه۳دوچرخه سواری

ــــ

 مربیگری درجه۳  تنیس روی میز

ــــ

 مربیگری درجه۳بازیهای پرورشی

ــــ

 
 
  مدارک و دوره های داوری
 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

 دوره هـای داوری 

نـوع دوره

 داوری درجه۳ کونگ فوتوآ

اولین دوره

 داوری درجه ۲کونگ فوتوآ

اولین دوره

 داوری درجه۳ سانـــشو

اولین دوره

 داوری درجه۲سانـــشو

اولین دوره

 داوری درجه۳ نیوکونگ فو

اولین دوره

 داوری درجه ۲نیوکونگ فو

اولین دوره

 داوری درجه ۱نیوکونگ فو

اولین دوره

 داوری درجه ۱فدراسیون کونگ فو

اولین دوره

 داوری ممتاز  فدراسیون کونگ فو

اولین دوره

 مدرس داوری فدراسیون کونگ فو

اولین دوره

 داوری درجه۳هندبال

ــــ

 داوری درجه۳ فوتسال

ــــ

     

 

  سوابق مدرسي داوري

 

 

نام استان

نام شهر

تاريخ  برگزاري

تعداد حاضرين

تعداد آقايان

تعداد خانمها

استان گلستان

شهرگرگان

12و13/12/88

56

30

26

استان خراسان

شهرمشهد

16و17/12/88

38

16

22

استان مركزي

شهراراك

2/7/89

25

24

1

استان تهران

شهرتهران

12/2/90

30

8

22

استان قم

شهرقم

13/11/90

26

26

0

استان تهران

شهرتهران

29/11/90

28

22

6

 خراسان شمالي

شهربجنورد

4و5/12/90

28

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر مدارک و دوره های طی شده

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 سـایر مـوارد 

نــوع دوره

 دارنده گواهینامه شالبند سبز فدراسیون

اولین دوره

  دارنده گواهینامه حکم فنی فدراسیون

اولین دوره

 دارنده گواهینامه دان ۳نیوکونگ فو

اولین دوره

 دارنده گواهینامه دان ۴نیوکونگ فو

اولین دوره

 دارنده گواهینامه دان ۵  نیوکونگ فو

اولین دوره

دارنده گواهینامه دان ۵ کونگ فواز فدراسیون ورزشهای رزمی

اولین دوره

 دارنده گواهینامه حرکات اصلاحی

ــــ

 دارنده گواهینامه دوره فراگیر ورزش

اولین دوره

  دارنده گواهینامه مبارزه با دوپینگ

ــــ

 دارنده کارت مربیگری تیم ملی نیوکونگ فو

اولین دوره

 دارنده گواهینامه تغذیه ورزشی

ــــ

 دارنده گواهینامه کمکهای اولیه هلال احمر

ــــ

 دارنده گواهینامه مربیگری وداوری دارت

ــــ

دارنده گواهینامه مدیریت باشگاههای رزم 

اولین دوره

دارنده گواهینامه زرد ، سبزوآبی تکواندو

ــــ

دارنده۲گواهینامه قهرمانی تیمی در مسابقات  کونگ فوحوزه جنوبشرق درسالهای ۸۵و۸۶

ــــ

 حضوردرجشنواره هنرهای رزمی ایران

اولین دوره

 
 
تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
 
 

  
 
 
 
 


ساعت فلش