بنام اولین استاد هستی

ستارگان کونگ فو

ناصر بخشی ......... طراح ومبتکر روشهای نوین ومدرن تمرینی
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدباخالصانه ترین وصادقانه ترین درودها

سلام گرم ما را پذیرا باشید

به وبلاگ ستارگان کونگ فو   

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

بامدیریت ومربیگری ناصر بخشی

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید   

  بهتراست بدانیم که ؛ 

بادانـش دیروز       

                       شاگـردان امروزرا   

                            سخـت می توان برای فردا     

                                                                                  تربیـت کرد

بـرای اینــکه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

در جهان پرتحول ومدرنیته امروز، مهارت ها و دانش ها به سرعت منسوخ مى شود.  

تنها یادگــیرى علم کافی نــیست،

بلکه میبابست راه و رسم مهارت آموزى سریع و اثربخش را نیز بیاموزیم.

بایدانطباق و سازگارى خلاق با شرایط تازه و تحول یافته را داشته باشیم و در شناسایى مستمرقابلیت هاى درونى ، به شکوفاسازى قابلیت ها و تبدیل آن ها به مهارت لازم براى کار و زندگى ، تلاش کنیم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

آموزش کونگ فو

بامربیگری : ناصـر  بخشـی ( دان 5 )

مدرس ، مربی وداور درجه 1 فدراسیون کونگ فو

بابیش ازیک ربع قرن تمرین ، تجربه مستمر

نویسنده 4عنوان کتاب آموزشی وتخصصی رزمی در 20 جلد 

طراح ومبتکر روشهای نوین ومدرن تمرینی

آماده خدمتگزاری به تمام علاقمندان به دنیای رزمی وسلاح

درکلیه رده های سنی

درکلاسهای گروهی ، نیمه خصوصی و خصوصی 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

توانمند درآموزش وتربیت ورزشکار ، قهرمان ، مربی ، داور

بابیش از 150 شاگردفعال ودرحال تمرین

بابیش از 130  شاگرد شالبند مشکی

 بابیش از 35 شاگرد دارنده حکم مربیگری ازفدراسیون کونگ فو

 بابیش از 35 شاگرد دارنده حکم داوری ازفدراسیون کونگ فو

وکسب بیش از 500 عنوان قهرمانی توسط شاگردان درانواع مسابقات

درسطوح ، درجات ورده هــای سنی مختلف

*** همیشه جای یک (ورزشکار ، قهرمان ، مربی و یا داور) در کنار ما خالیست ***تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

آموزش سلاحهای  سـرد

باشیوه ای تخصصی ومنحصر به فرد ، ابداعــی وجدید

 بصورت نمایشی وکاربردی درکوتاه ترین زمان

شامل : نانچیـکو ، کـــارد ، تونفا ، کاما (تک وجفت) 

 دوچوب  ، چوب بلند ، زنجیر ، سانچـیکو ، ســـای ، شمشیرسامورایی

آماده خدمتگزاری به تمام علاقمندان به دنیای رزمی وسلاح

درکلیه رده های سنی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 آموزشهای تخصصی عبارتند از:

ــ آموزش اصولی نرمش وبدنسازی  

ــ آموزش اصولی فرم وتکنیک  

ــ آموزش اصولی انواع سلاحهای سـرد ( بصورت نمایشی وکاربردی )

ــ آموزش اصولی انواع دفاع شخصی (رهایی ، پرتابی ، کوبشی، قفلی، پیچشی ، نقاط حساس وترکیبی) 

ــ آموزش اصول صحیح وحرفه ای انواع ضربات پاودست  

ــ آموزش اصولی انواع مبارزات ( کلاسیک ، نیمه آزاد ،آزاد ، رینگی ، سانشو...)  

تمرینات متنوع حرفه ای  همراه با قهرمانان قدیمی  ومطرح استان تهران ،کشوروتیم ملی 

آماده خدمتگزاری به تمام علاقمندان به دنیای رزمی وسلاح

درکلیه رده های سنیتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

پذیرای حضورواجرای مراسم وبرنامه های مختلف رزمی در 

جشنواره ها ـ گردهمایی ها ـ افتتاحیه ها واختتامیه های فرهنگی ورزشی

مناسبت ها ـ اعیاد ملی ، مذهبی و.... شما 

باحداکثر توان وحداقل هزینه 

 درگروههای 10ـ 20ـ 30ـ 40 ـ 50 نفری وبیشتر

درتمام رده های سنی اعم از

نونهالان ، خردسالان ، نوجوانان ، جوانان ، بزگسالان وخردمندان 

بامهارت وتوانمندی بالای اعضای گروه دربهترین وجذاب ترین برنامه ها شامل: 

ــ انجام انواع مبارزات ازقبیل :

. مبارزات کلاسیک بصورت مبارزات نمایشی 

. مبارزات غیر کلاسیک  بصورت مبارزات نیمه آزاد ،آزاد (رینگی ودرگیری خیابانی)

. درغالب گروه های مبارزه ای( یک به یک ،یک به دو ویک به سه وگروهی )  

ــ اجرای انواع ســلاح سرد شامل:  

. نانچیکو،کالی اسکریما یا آرنیس ،شمشیر، تونفا ، سای ،کارد،کاما ( بصورت تک وجفت )

. چوب بلند ، زنجیربلند و...

 ( بصورت انفرادی وگروهی )  

ــ اجرای انواع دفاع شخصی شامل : 

. ( مقابله بدون سلاح ، مقابله با سلاح ، مقابله سلاح با سلاح ) بصورت انفرادی وگروهی

ــ شکستن اجسام سخت  شامل :

. شکستن سنگ ، بلوک بتونی و...

. شکستن چوب  

( دراشکال ، وضعیت ها وقسمتهای مختلف بدن )

×××××××××××××××××××

درخشش وتجارب افتخارآمیز گروه ستارگان رزمی ،

دراجرای چندین برنامه انجام شده ، نشان ازمهارت وتوانمندی های گروه دارد

چراکه موفقیتهای ما بهترین گواه ما است واین قبلا چندین بارثابت شده است

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

توجه داشته باشید که به جهت هرچه جذاب ترشدن برنامه ها وعدم تداخل بادیگربرنامه ها

 حداقل 15 روز قبل ، هماهنگی و رزرو انجام گیرد

امیدواریم خدمتگزاری شایسته برای شما باشیم

تذکر:

کیفیت وزمان برنامه بستگی به هماهنگی قبلی شما دارد و

برنامه هااز 5 دقیقه تا 30 دقیقه قابل اجرامیباشد 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

این تبلـیغات نیست ؛ اطـلاع رسانـی اسـت

                                                    معتقدیم که ،

                         کاری راکه خدا توان انجام دادنش را عنایت فرموده ،

                      تنها برای رضایت خدا وخدمت به خلق ، باید صرف نمود

                        پس کاری که برای خداباشد ، نیازی به تبلـیغات ندارد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

آدرس :

تهران ـ افسریه ـ مسعودیه ـ 20متری ابومسلم ـ‌ نبش خیابان فلسطین  ـ شماره330     

باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ،رزمی  المهـدی(عج)  

       تلفن تماس :   226   77   338               همراه  :    295  57  30  0912   

*** همیشه جای یک (ورزشکار ، قهرمان ، مربی و یا داور) در کنار ما خالیست ***

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

واردشدن شما به این وبلاگ اتفاقی نیست 

 افق تازه ای درزندگی شمابازخواهدشد( انشاالله)

 وبلاگ فرهنگی ، ورزشی ، رزمی ستارگان نیوکونگ فو

 افتخاراین راداردتا پذیرای حضورسبز وصمیمی شما دردنیای مجازی باشد 

وازاینکه شاهد حضورشما دراین وبلاگ هستیم به خود میبالیم و متشکریم. 

     نایت اسکین

عناوین ارزشمندومختلفی درزمینه های  فرهنگی ، ورزشی ، رزمی

درصفحات این وبلاگ گنجاده شده است که امیدواریم مورد پسند وتوجه شما

 عزیزگرانقدرقرارگیرد.

بپاس حضورپر محبت شمانایت اسکین

                    این شاخه گل،تقدیم شما 

باارزوی موفقیت روزافزون همه 

درضمن بسیارخوشحال خواهیم شدتاازنظرات سازنده شمابرای بالابردن سطح کیفی

وکمی این وبلاگ بهره ببریم. 

به امید دیدارشما درتمام صفحات

موفق باشید

_______________________________

آدرس ایمیل

naser.bakhshi@yahoo.com


 
 
 
 


ساعت فلش