اسـامی شالبــندان مشــکی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه شاگردان شالبــندان مشــکی

نیو کونگ فوکار 

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه هنرجویان وستاره های درخشان   

 تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)   

راملاحظه مینمایید که موفق به دریافت شالبــندان مشــکی

دردانهای مختلف ازفدراسیون کونگ فونائل شده اند  

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

لــیست اسـامی بیش از۱۰۰شالبــندان مشــکی

دررده ها ودانهای مختلف

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ردیف

نام   و   نام خانوادگی

دان

1

علیرضا       سبزواری

 

2

علیرضا     رضاخواه

 

3

مجید        میرزاخانی

 

4

یاسر       مومنی

 

5

داود    پروین

 

6

داود    بخشی

 

7

حسن     کهزادی

 

8

علی     شاملو

 

9

 حسن     امانی

 

10

علی    خسروی

 

11

امین      تفرشی

 

12

سعید    عسگرزاده

 

13

محمدرضا    کبیری

 

14

یزدان      کورانلو

 

15

حسام الدین    باقری

 

16

میثم     زندی

 

17

سیدمحمدجواد   بهشتی

 

18

محسن    نوروزی

 

19

عباس      سجادی

 

20

سیدمحمد  حیدری

 

21

محمد     صدقی

 

22

محمدرضا  رضایی

 

23

هومن  عاقل پسند

 

24

مهدی      شاملو

 

25

ستار محمد  حسنی

 

26

امیر     کوثری

 

27

کاظم     ثقفی

 

28

قاسم      لشنی

 

29

 مصطفی     افشین

 

30

محمد      زندی

 

31

مهدی     مقدم راد

 

32

مهدی     ساکی

 

33

اصغر     توکلی

 

34

حسن     توکلی

 

35

مرتضی  محصل آزادی

 

36

رضا      عروجلو

 

37

محسن      ناطقی

 

38

فرهاد      ساکی

 

39

حسین     روشنی

 

40

حسین    انیسی

 

41

وحید      سلطانی

 

42

/ 0 نظر / 40 بازدید