جدیدترین اخبار

 مثل همـيشه  پررنـگ وافتخارآفرين

ازباشــگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی(عج) 

در تيـم منتخب کونگ فو اسـتان تهـران

اعـزامي به مسـابقات قهـرمان كشـوري و

 انتـخابي تيم ملي جمـهوري اسـلامي ايـران

 اعـزامي به دوميـن دوره مسـابقات جهـاني کـونگ فو 

 

انتخاب آقـايان: 

امیرحسن دشتی ، مسـعود حسنخانی ، علي شـاملو ، علي منتي 

اصغر توکـلی ، علی  نعمتی  ، عباس شكري پور، حسين بختياري  

******************

8 بازيكـن باشــگاه فرهنگی ،ورزشی ، رزمی المــهدی(عج) 

در تيـم منتـخب 16 نفره کـونگ فو استـان تهـران 

را تبريك ميگوييم

 انتخاب آقـاي: 

مهـدي شـاملو

******************

1 مربي باشــگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی(عج)

از 2 مربي تيـم منتـخب کـونگ فو استان تهـران

را تبريك ميگوييم

 انتخاب آقـاي: 

ناصـر بخـشي

****************** 

به عنـوان عضـو 3 نفـره هيئت ژوري 

مسابقـات انتخـابي تيـم ملي 

فدراسيـون كـونگ فوجمـهوري اسلامي ايران

را تبريك ميگوييم

 *********

اززحمات استاد صداقت اسمي نهايت تشكرراداريم

همچنين براي آقايان عباس مصطفايي ،محمد بشاگرد ومهدي شاملو 

وتيم منتخب استان تهران صميمانه آرزوي موفقيت مي كنيم

*********

براي پيـروزي ، موفقـيت وافتـخارآفريني ديگر

نماينـدگان شايسـته

باشــگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی(عج) 

دعـاي خيـركنـيد

تاريخ ومكان برگزاري مسابقات :              سنندج اول تا سوم تیرماه 93

*******************************

تاريخ درج مطلب:10/3/93

افتخاری دیگر ********  اقتداری دیگر

حضورقدرتمندانه کونگ فوکاران باشگاه المهدی(عج)

درمسابقات انتخابی کونگ فواستان تهران

اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی ولیگ کشوری

فدراسیون کونگ فو

قهرمانان اعزامی ، آقایان:

امیرحسن دشتی  مدال طلا        مسعود حسنخانی  مدال نقره

علی منتی         ـ                     عمادعلی هادی         ـ

کوچینگ ارزشمندتیم:

 آقای مهدی شاملو

داروان اعزامی ، آقایان:

استاد حسین نصیری ـ علی شاملو ـ حسام الدین باقری ـ

محمدرضا کبیری ـ علی نعمتی ـ سیدمحمدجواد  بهشتی

باتشکرازحضور سبز ، آقایان :

سیدمحمد میرنژاد ـ امیرحسین میکاییلی ـ ستارمحمدحسنی ـ سمیع سلطانی ـ

عصمت الله عطایی ـ حسن وآرش کهزادی ـ حسن خوانساری

رییس کمیته داوران هیئت کونگ فو استان تهران:

 آقاي ناصر بخشی 

تاريخ ومكان برگزاري مسابقات :     سالن شهيد حيدرنيا 9/3/93

/ 0 نظر / 47 بازدید