کونگ فو آقایان

استادحسین نصیری

متولد 1350

ایشان از سال 1362 بنا به نظر و پیشنهاد برادر بزرگشان هنر زیبا و پرتوان کونگ فو را نزد استاد تهرانی آغاز نمودند که به علت عزیمت استاد به خارج از کشور مجبور به تغییر مربی شدند.

 ایشان از سال 1363 بصورت رسمی به شاگردی استاد عزیز مصطفی مومنی در آمدند و مراتب رشدو یادگیری در محضر این استاد گرانقدر را پیشه نمودند.

در سال 71 پس از رسمیت کونگ فو در اولین دوره آزمون رسمی شالبند سبز شرکت نموده وموفق به اخذ شالبند سبز خط هفت گردیدندواز آن زمان بصورت مستمر در تمامی امور اعم از داوری،مربیگری و ارتقاء رده حضور مستمر داشتند .

در سال 1379 بنا به امر استاد جهت تغییر سبک از کونگ فو توآ به نیو کونگ فو به حضور استاد بزرگ محمد تقی معصولی رسیده و پس از حضور و یادگیری فنون سبک جدید نسبت به تغییر رشته خود و هنر جویانم اقدام نمودند.

در طول این مدت موفق به دریافت رده شالبند مشکی دان شش،مربیگری درجه یک ملی وداوری درجه یک ملی از فدراسیون کونگ فو گردیدند و نیز در سنوات گذشته تابحال بعنوان مسئول تدارکات فدراسیون ورزشهای رزمی ، مسئول امور استانها ،مسئول مسابقات کشور و استان نیو کونگ فو ، عضو شورای فنی سازمان جهانی نیوکونگ فو بوده و هستند.

در حال حاضر در مجموعه ورزشی عماد مغنیه واقع در سی متری نیروهوائی انتهای خیابان ٣١/١٢ ساعت  30/16الی 1٨ مشغول به آموزش  هنر جویان دراستان تهران می باشند.

 --------------------------------------------------------------------------------------------استادقادر پورعلی

متولد 1348

 

 

هنر رزمی را با ورزش بوکس در سال 1364 شروع نمودند، در سال 1366 به ورزش کونگ فو زیر نظر استاد محمد تقی معصولی روی آوردند و در سال 1374 بطور رسمی به امر مربیگری و تربیت هنرجویان  مشغول گردید.

 

سوابق و مسئولیت ها

-مسئول نیوکونگ فو استان تهران از سال 1379 تاکنون

-مسئول کمیته آموزش هیئت ورزشهای رزمی استان تهران 80 الی 84

-مسئول کمیته آموزش سبک نیوکونگ فو از سال 80 الی 87

-عضوشورای فنی سبک نیوکونگ فو کشور 80 الی 88 

-مسئول کمیته آموزش هیئت کونگ فو استان تهران از سال 85 تا کنون

-دبیر سبک نیوکونگ فو کشور از سال 85 الی پایان 8 

در حال حاضر در میدان خراسان ،خ 17 شهریورشمالی نبش کوچه متخاوری،باشگاه شهید ابراهیم هادی و درروزهای فرد ساعت 45/19 الی 21 مشغول به فعالیت و آموزش به هنرجویان می باشد.تلفن: 09121495790

----------------------------------------

نام استان: آذربایجان شرقی

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد جواد پژومان

تلفن تماس: 09143107885

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل: nkash20@yahoo.com

آدرس سایت استان:

---------------------------------------------------------------------------

نام استان: آذربایجان غربی

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد محمدفاضل قادرپور

تلفن تماس: 09143824317

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkagh@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: اردبیل

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد بهرام نظری

تلفن تماس: 09362894424

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkardebel@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: اصفهان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد نجیم خدری غریب وند

تلفن تماس: 09١٩۴۶٣۵٠۵۴

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkesfa@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: ایلام

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد سعید شعبانی

تلفن تماس: 09187452700

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkelam@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: بوشهر

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد غلامعلی تابع بردبار

تلفن تماس: 09177034873

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkbosher@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: تهران

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد قادر پورعلی

تلفن تماس: 09121495790

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nktehra@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: چهارمحال و بختیاری

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد

تلفن تماس:

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: خراسان جنوبی

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد وحید صولتی

تلفن تماس: 09358668821

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkhj@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: خراسان رضوی

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد محمدحسن صبوری

تلفن تماس: 09153165788

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkhr@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: خراسان شمالی

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد مجتبی کچرانلویی

تلفن تماس: 09159840042

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkhsh@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: خوزستان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد حمید فرهانی

تلفن تماس: 09372073490

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkhozestan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: زنجان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد محمد کاظمی

تلفن تماس: 09122410980

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkzanjan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: سمنان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد حسین سعیدی

تلفن تماس: 09124737731

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nksemnan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: سیستان و بلوچستان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد ادریس ریکی

تلفن تماس: 09١۵٧۴۴۶٣٠۵

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nksbaloch@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: فارس

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد تیمور خرم

تلفن تماس: 09173100127

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkfars@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: قم

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد حسن عباسی

تلفن تماس: ٠٩١٢١۵١٧٧٩٨

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkqom@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: قزوین

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد محسن عبدیان

تلفن تماس: 09121815307

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkqazvin@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: کرج

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد علیرضا سبزواری

تلفن تماس: ٠٩١٩۵٧۵١۶٨۶

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkaraj@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: کردستان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد اسماعیل خضری

تلفن تماس: 09361751221

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkordestan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: کرمان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد جابر رسولی

تلفن تماس: 09139279416

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkermaan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: کرمانشاه

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد منوچهرحاتمی

تلفن تماس: 0918٨٣۶۵٢۶٧

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkermansha@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: کهکیلویه و بویراحمد

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد عبدالحمید قاسم زاده

تلفن تماس: 09173413421

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkkbahmad@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: گلستان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد سیف اله نوروزی

تلفن تماس: 09113766674

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkgholestan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: گیلان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد سیدمرتضی شعاع هاشمی

تلفن تماس: 09113334684

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkghelan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: لرستان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد علی عباس نصرالهی

تلفن تماس: 09163627758

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nklores@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: مازندران

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد مهدی امیر سلیمانی

تلفن تماس: 09111135567

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkmazandaran@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: مرکزی

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد جواد روشن

تلفن تماس: 09128553303

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkmarkaze@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: هرمزگان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد نریمان بهمنی

تلفن تماس: 09179539309

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkhormozgan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: همدان

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد حسین لطفی

تلفن تماس: 09183142298

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkhamedan@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: یزد

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد سعید خواجه افضلی

تلفن تماس: 09132582643

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkyazd@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

نام استان: منطقه آزاد کیش

نام رئیس سبک استان در بخش آقایان: استاد حسین جولایی

تلفن تماس: 09١٢١۴٧۴٣٩٧

آدرس دفتر:

آدرس ایمیل:  nkmakish@yahoo.com

آدرس سایت استان:

------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 12 بازدید