مسابقات استان تهران

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 به صفحه نتایج مسابقات استان تهران 

نیو کونگ فوکاران

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

شما دراین صفحه گوشه ای ازتوانمندیها، موفقیتها وعناوین قهرمانی 

 هنرجویان وستاره های درخشان 

 تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج) 

 دربخش مسابقات استان تهران راملاحظه خواهید نمود

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

فهرست مطالب موجود دراین صفحه: 

1)  نتایج مسابقات استان تهـران

2)  قهرمانان مسابقات درسالهای گذشته

 3) متن توصیه نامه اهدایی

4) اسامی کوچینگ ها وداوران اعزامی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  یک روز به یادماندنی

بـاری دیگر ...... حضوری دیگر ....... درخششی دیگر ...... افتخاری دیگر

درکلکسیون افتخارات باشگاه ثبت شد

 درمسابقات انتخاب کشوری وقهرمانی  بزگسالان استان تهران 

درروز جمـعه 25/6/90 

کونگ فوکـاران باشگاه علـیرغم آماده نبودن ، 

 باحضوری توانمـند، خوش درخشیدند وقدرتمندانه ، با

13حضورسبـز  9 نشـان رنگی 

مثل همـیشه دست پُـربودند  

«  اسامي قهرمانان ومدال آوران »

علی نعمتی

قهرمان اول  وزن چهارم

مدال طـلا

امیرحسن دشتی

قهرمان اول  وزن پنجم 

مدال طـلا

مهدی مقدم راد

قهرمان اول  وزن هشتم 

مدال طـلا

مسعود حسنخانی

قهرمان دوم وزن ششم

مدال نـقره

حسین مرادیان

قهرمان دوم وزن نهـم

مدال نـقره

پیمان گودرزی

قهرمان سوم وزن اول

مدال بـرنز

بهمن الماسی

قهرمان سوم وزن چهارم

مدال بـرنز

حسین انیسی

قهرمان سوم وزن پنجم 

مدال بـرنز

حمید کریمی

قهرمان سوم وزن ششم

مدال بـرنز

باسپاس ازحضور سایر عزیزان شرکت کننده وآرزوی موفقیت وپیروزی درمسابقات بعدی

***********************

بدینوسیله مراتب سپاس وقدرانی فراوان خود را از زحمات

كوچينگ  محترم آقاي مهدي شـاملو اعلام میداریم

***********************

 با تشکر ویژه از حضور، حمایت ، همراهی وتشویق آقایان : 

علی شرفی ـ فرهاد حیدری ـ امیرتوکلی ـ حسام الدین باقری  ـ عنایت حسینی ـ

حامد عبادزاده ـ محمد حسنی ـ میلاداسکندری

ضمناَاززحمات جناب آقای حسین زاده دبیراستان تهران صمیمانه قدردانی مینماییم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ما همیشه قهرمان بودیم

قهرمان هستیم وقهرمان خواهیم ماند،

چون راه قهرمان شدن را می دانیم ودرآن مهارت داریم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

۳۳ حضورقدرتمند ۳۰ مدال ارزشمند 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  ۱۶قهرمان طلایی : 

       سـتار  محمدحسنی ـ  مرتضی  تقی زاده  ـ  

               مهدی   عبـدی ـ  سید پوریا   موسوی         

حمید  کریمی ـ علی  منـتی ـ محمدحسین  خدابخـش ـ  حمید  نیک پور ـ محمد  محمدی 

بهمن الماسی  ـ  مهدی  حیـدری ـ عارف  احمدی ـ پیمان   روزبهانی  ـ  امید   احمدی  

امیرحسن  دشتی ـ امیر حسین   کلهری 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

   ۷ قهرمان نقره ایی : 

   مهرداد پروین ـ امیر رضا  مرادی ـ جاوید امیری ـ بشیر محمدی ـ رضا حسنخانی 

 حمید رسول زاده ـ میثم  رستمی 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

   ۷ قهرمان برنزی :

    شاهین  پورپاشا ـ وحید  رسولی ـ علی  بهادری ـ حامد  بهرامی ـ مجتبی  سراج      

محسن  محمدی ـ امید اسکندری

مَــردان ، مَـــرد

مَـــردان ، شـرایط سخـت

یعنــی

ورزشکـاران قدرتـمند و توانمنـد

باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المــهدی (عج)

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

۱۰طـلا  ۵ نقـره ۱۰برنـز  

حاصـل کـارمـا بـود 

درمسابقات قهرمانی نیو کونگ فو استان تهران

مدال آوران عرصه پهناور قهرمانی

قهرمانان اول ومردان طلایی ماعبارتنداز آقایان :

محمدرضا کبیری ، ستار  محمد حسنی ، اصغر  توکلی ،علی  نعمـتی ،

مرتضـی تقی زاده ، حسن  شهــریاری امیرحسن دشتی ،محمدرضا نصیری ،

میلاد  اسکندری ، مهدی مردی

قهرمانان دوم ومردان نقره ای ماعبارتنداز آقایان : 

امیر صفرزاده ، سید عبیدالله  سادات ، داود خواتی  

میثـم سلیـمی ، رضـا  مـرادی

قهرمانان سوم ومردان بـرنزی ما عبارتند از آقایان :  

مسعود حسنخانی ، محمدسمیع سلطانی ، بهمن الماسی ، محمد محمدی

حمیدرضا حسینی، حسین خاکسـار، مجتبی سراج ، محمد رحمانی اصل

جابر نوده ، سهراب گودرزی ، امیر محمد بهادری

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 اولین هستیم ........... وبهترین بالطف خداوندمتعال

اولین بودیم،اولین هستیم وبازهم اولین خواهیم بود 

« انشــاالله »

/ 0 نظر / 8 بازدید