آلبوم عکس

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه آلبوم عکس 

 کونگ فوکار 

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدیعج   

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

شما دراین صفحه گوشه ازتوانمندی ها وحضورسبز وبه یادماندنی

هنرجویان وستاره های درخشان   

تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)    

راملاحظه مینمایید 

به امید موفقیتهای روزافزون همه 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

Master: Naser bakhshi

 

 

 

 

ALMAHDI Photo Gallery

Ramazan 2010

 

Ramazan 2009 - cold weapon

Ramazan 2010

 

Ramazan 2009

Ramazan 2009

Ramazan - Master Naser bakhshi 2009 

 

GOLAB CLUB -MARTIAL ART FESTIVAL 2010

GOLAB CLUB -MARTIAL ART FESTIVAL 2010

ALMAHDI CLUB - 2007

ALMAHDI CLUB - 2009

 

ALMAHDI CLUB - NOROOZ HOLIDAY -2009

 ALMAHDI CLUB - 2010 - NOROUZ HOLIDAY

ALMAHDI CLUB - 2006

GOLAB CLUB - MARTIAL ART FESTIVAL -2010

ALMAHDI CLUB - 2007

ALMAHDI - 2001 

 

ALMAHDI - 2001

 

SHIRAZ -NATIONAL TEAM - 2001

 

NATIONAL TEAM SELECTION- TEHRAN- 2011

 

Grand Master -Masouli and ALMAHDI PARTICIPANT in Shiraz -2001

 Coaching and Refereeing Class - 2005 - Grand Master Masouli - first person (left hand)


 

GOLAB SALON - MARTIAL ART FESTIVAL 

 

Master Naser bakhshi - Hesamoddin Bagheri

Hesamoddin Bagheri - Referee & Coach & University Professor

باتشکرازاستاد حسین نصیری وآقای حسام الدین باقری

/ 0 نظر / 18 بازدید