کمک مربیان کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه کمک مربیان

نیو کونگ فو

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه  اسامی کمک مربیان نیو کونگ فو

  راملاحظه خواهید نمود

به امید موفقیتهای روزافزون این عزیزان

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

کمک مربیان ارزشمند حال حاضر

والبته مربیان بسیار قدرتمند ومقتدر آینده ای نه چندان دور 

کلاسهای کونگ فو عبارتند ازآقایان:

مهدی شاملو ـ ستار  محمد حسنی ـ علی نعمتی خوشدل

قاسم لشنی  ـ حسین انیسی ـ حسام الدین  باقری ـ مرتضی  محصل آزادی

محمدرضا فامیل کبیری ـ محمد  صدقی ـ سیدمحمدجواد  بهشتی  ـ بهمن  الماسی 

اصغر توکلی ـ مهدی  عبدی 

به استحضارمی رسانم که  

تمامی این عزیزان دارای گواهینامه مربیگری در درجات مختلف ازفدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران هستنداما بجهت تکمیل تجارب خود درامرمربیگری درحال حاضرمشغول به کلاسداری میباشندونزد تمامی شاگردان بسیارمحبوبیت دارندودرکارخود فوق العاده مهارت وتوانایی دارند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

 کمک مربیان ارزشمند سالهای گذشته

والبته مربیان بسیار قدرتمند ومقتدرحال حاضر

کلاسهای کونگ فو عبارتند ازآقایان:

علیرضا  سبزواری ـ علیرضا  رضاخواه 

و

علی شاملو  ـ داود پروین ـ مجید خوانساری ـ حسن  خوانساری

 وظیفه خود میدانم ازتلاشهای خالصانه وزحمات ارزشمند تمامی این عزیزان

نهایت قدردانی وتشکر رابنمایم

باسپاس - ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید