شاگردان مربی وداور کونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه شاگردان مربی وداور

نیو کونگ فوکار

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شما دراین صفحه هنرجویان وستاره های درخشان  

 تحت پوشش باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

راملاحظه مینمایید که موفق به دریافت گواهینامه مربیگری وداوری

 ازفدراسیون کونگ فونائل شده اند 

به امید موفقیتهای روزافزون همه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

لازم بذکرمیباشدکه بسیاری ازاین عزیزان مفتخربه دریافت گواهینامه های درجه 2

درمربیگری وداوری شده اند

اسامی شاگردان مربی وداورکونگ فو 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان

۱

داود پروین

مربی وداور

۲

علی شاملو

مربی وداور

۳

علیرضا سبزواری

مربی وداور

۴

علیرضا رضاخواه

مربی وداور

۵

مرتضی محصل آزادی

مربی وداور

۶

قاسم لشنی

مربی وداور

۷

حسام الدین باقری

مربی وداور

۸

داود بخشی

مربی وداور

۹

مصطفی افشین

مربی وداور

۱۰

محسن ناطقی

مربی وداور

۱۱

کاظم ثقفی

مربی وداور

۱۲

علی نعمتی

مربی وداور

۱۳

محمدرضا کبیری

مربی وداور

۱۴

هومن  عاقل پسند 

مربی وداور

۱۵

 مهدی  ساکی

مربی وداور

۱۶

 محمد  صدقی

مربی وداور

۱۷

 حسین  انیسی

مربی وداور

۱۸

 مهدی  عبدی

مربی وداور

۱۹

 اصغر  توکلی

مربی وداور

۲۰

 سعید  عسگرزاده

مربی وداور

۲۱

حمید  کریمی 

مربی وداور

۲۲

 میثم   رستمی

 مربی

۲۳

 حمیدرضا تیموری فرد

 مربی

۲۴

 بهمن الماسی

 مربی

۲۵

 رضا  پارسا نژاد

 مربی

۲۶

مهدی شاملو 

مربی 

۲۷

امیرحسن دشتی 

مربی 

۲۸

سیدمحمدجواد بهشتی 

 مربی

۲۹

علیرضا مقدم 

مربی 

۳۰

مهدی مقدم راد 

مربی 

۳۱

 

 

۳۲

 

 

۳۳

 

 

۳۴

 

 

۳۵

 

 

۳۶

 

 

۳۷

 

 

۳۸

 

 

۳۹

 

 

۴۰

 

 

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
 

شما میتوانید مطالب ارزشمند خودرابه آدرس

naser.bakhshi@yahoo.com

 ایمـیل بفرمایید

 

/ 0 نظر / 28 بازدید