توصیه های رزمی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدبه صفحه توصیه های رزمی

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)

خوش آمدید

تهیه وتنظیم : ناصر بخشی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شمابامشاهده ودقت دراین صفحه میتوانید

به اطلاعاتی ارزشمند برای

پیشرفت وکسب موفقیتهای بسیاردرزندگی ورزشی و رزمی ،

گـــام بلند ومحکمی رابردارید

به امید موفقیتهای روزافزون شما

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

فهرست مطالب موجود دراین صفحه:

1) خلاصه منشوراخلاقی ورزشکاران رزمی

2) حریف رادوست بداریم

3)  چگونه به یک فایتر خوب تبدیل شویم؟

4) کلیدهای موفقیت یک رزمی کار در مبارزه

5) ده فرمان کونگ فو چین

6) هنرکونگ فو

7) کونگ فو ،شناخته شده ترین ریشه ی هنر های رزمی

 تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net  

منشوراخلاقی ورزشکاران رزمی

چون میخواهم به حقیقت ورزشکارباشم، سعی میکنم: 

ـ رزمی رافقط به خاطر ورزش بخواهم. 

ـ شرکت درمسابقه رامهمتراز بردوباخت آن بدانم. 

ـ حریف شکست خورده ام راتحقیر نکنم، خودنیز به هنگام شکست ناامیدنشوم. 

ـ ریزه کاریهای هنرم رابی هیچ چشم داشتی به دیگران بیاموزم. 

ـ کسی راکه خوب بازی کند راستایش کنم ،چه حریفم باشدوچه ازدوستانم باشد. 

ـ درتمام تمرینات ومسابقات باتمام توان جدی باشم و بازی کنم. 

ـ محبت کسانی راکه به من چیزی آموخته اند، ازدل بیرون نکنم. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

حریف رادوست بداریم 

حریف شماکیست ؟ 

حریف شماچه نسبتی باشما دارد ؟ 

رقیب شماست یارفیق شماست ؟ 

دوست شماست ، فامیل شماست یاخود شماست ؟ 

     نـه! 

حریف شماازخودتان به خودتان نزدیکتراست. 

حریف شماروح عزت شماست. 

اگرحریف وجودنداشته باشد  قهرمان وجود نخواهد داشت. 

اگرجان خودتان رادوست دارید، 

حریف شما ازجانتان گرامی تر است. 

بدون حضورحریف قهرمان هیچ است. 

پهلوانی یعنی دوست داشتن حریف . 

حالا بفرمایید ، نگرش شما نسبت به حریف چیست ؟

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید چگونه به یک فایتر خوب تبدیل شویم؟ 

در بحث مبارزه ، استراتژی های مختلفی مطرح می شود که یک فایتر حرفه ای را به سوی پیروزی رهنمون شود در اینجا می خواهیم استراتژیی را مطرح کنیم که بارها توسط فایترهای حرفه ای مطرح شده است یا حداقل در این باره با خود اندیشیده اند . مسئله ای که عامل پیروزی است و اصول اصلی مبارزه را تشگیل می دهد چیست ؟ یک مبارز آزادکار با خود می اندیشد که مبارزه را با ترکیبی از ضربات پا ، دست و در نهایت فنون درگیری می تواند انجام دهد ، هدف ما بررسی ، ارزیابی و اصلاح اصولی است که مبارزه بر پایه آن استوار است و یک فایتر را به سوی پیروزی سوق می دهد. در اکثر مبارزات حقیقی ، چه در داخل رینک یا تاتامی و یا در یک درگیری خیابانی دو حریف با هم درگیر می شوند ، اگر این مبارزه به صورت حرفه ای و بسیار زیبا و با ضربات حرفه ای و دیدنی دست و پا شروع شود ، در هر صورت اکثرا به گلاویز شدن ختم می شود . ممکن است این مبارزه بین دو فایتر حرفه ای انجام پذیرد . در بوکس فایترهای حرفه ای این گلاویز شدن را «بستن شگاف» می نامند ، که در واقع در مقابل و یا بعد از یک سری حرکات دست و مشت انجام می گیرد ، حتی ورزشکارانی که عادت به درگیری ندارند در مرحله آخر با هم درگیر می شوند . در یک مبارزه آزاد مثل مبارزات نیو کونگ فو یاUFC  یا سانشو یک مبارزه می تواند به فنون درگیر و گلاویز شدن ختم و حتی حریف ضربه فنی شود . در کل می توان گفت «در یک مبارزه واقعی مسافت ضربات دست ، پا و درگیری با هم ترکیب می شوند» زیرا در یک زمان کوتاه به ضربات پا و مشت اجازه عمل داده نمی شود . در واقع می توان به یک حقیقت ساده و مستقیم دست یافت که در اوج مبارزه زمانی برای مانورهای حمله ای و دفاعی نمی باشد ، در واقع درگیری هنر اساسی است که باید هر فایتر حرفه ای یاد بگیرد ، چون فرد درگیر شوند تنها کسی است که شما را مجبور می کند تا به شیوه او بجنگید . در یک مبارزه اگر شما با حریف درگیر شوید حریف شما چاره ای ندارد جز این که با شما درگیر شود در غیر این صورت مبارزه را به شما واگذار خواهد نمود . بیاد داشته باشید که در یک مبارزه دیگر کونک فو کار ، کونک فو کار نیست و کیک بوکسور ، کیک بوکس کار نمی باشد بلکه این شما هستید که مبارزه را به روش خود سوق خواهید داد ، در این روش سه چیز مهم است : حمله ، درگیری و اجرای فن . در فنون درگیری موکدا باید به یاد داشته باشید که اگر می خواهید از فنی استفاده کنید ، یادگیری آن فن به تنهایی کافی نیست ، بلکه باید وقتتان را صرف تمرین فنون بکنید و روی آنها سخت کار کنید . اگر شما در اجرای فن به کوچکترین مشگلی برخوردید مطمئن باشید که آن فن در مبارزه به درد شما نخواهد خورد .

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 کلیدهای موفقیت یک رزمی کار در مبارزه

الف-ریلکسثابت: این شیوه به صورت نشسته و یا اغلب، دراز کش انجام می شود و شخصبوسیله القاء حس سنگینی به خود، نقاط بدنش را شل کرده و به آرامش می رسد.

ب-ریلکس متحرک: پس از اینکه تکنیک ثابت آموخته شد، شخص میتواند ریلکس متحرک که بسیار موثرتر است را تمرین کند. ریلکس متحرک شامل حرکاتنرم«تایچی»و «چی کونگ» است. این حرکات بعلت آنکه نرم، آهسته، روان و با هماهنگیتنفس انجام می شوند، عضلات رزمی کار را در حرکت، ریلکس کرده به وی آرامش روحی فوقالعاده ای می بخشد. و بخاطر آنکه از طریق این حرکات، کارآیی هنرجوی رزمی بسیار بالامی رود، امروزه اکثر رشته های رزمی در جهان حرکات نرم «تایچی» و «چی کونگ» رابعنوان مکمل سبک رزمی خود تمرین می کنند.

۲-تقویت فنوندفاعی:متاسفانه اکثر سبکهای رزمی، بر روی تکنیکهای تهاجمی تاکید بسیار میورزندو به تکنیکهای دفاعی، توجه لازم را ندارند. فنون دفاعی بعلت آنکه شما را دربرابر ضربات حریف که گاه ممکن است منجر به نقص عضو و حتی مرگ شود، محافظت می کند درمبارزه بسیار مهمتر هستند تا فنون تهاجمی. شما می توانید تحت نظر یک استاد در عرضحداقل 6 ماه مبارزی تهاجمی شوید، ولی اگر بخواهید بصورت مبارزی تدافعی که بتواندضربات سریع و غافلگیرانه حریف را مهار کند در آئید، احتیاج به سالها تمرین زیر نظریک استاد با تجربه دارید. عدم دفاع سریع و اصولی ضربات، در مبارزات قهرمانان مشهورسبکهای کلاسیک نیز مشاهده می شود. سبک «وینگ چون» کونگ فو یکی از سبکهای دفاعیمعروف در دنیاست که تکنیکهای دفاعی موثری دارد. وقتی که شما در اثر تمرین، مهارتهایدفاعی نان را افزایش دهید، فنون تهاجمی تان خود به خود پیشرفت می کند. ولی اگربخواهید بیشتر بر روی تکنیکهای حمله ای تاکید ورزید، فنون دفاعی تان بطور اصولیتقویت نمی شود.

۳-محکم کردن بدن: حساسیت زدایی جسمی نسبتبه ضربه یکی از اصول بسیار مهم در هنرهای رزمی است. شما هر چقدر که در فنون دفاعی،سریع و هوشیار باشید، باز هم امکان دارد در مبارزه یکی دو ضربه به شما اصابت کند کهالبته امری است طبیعی. یا زمانی که بخواهید تکنیک های حریف را دفاع نمایید باید ازدستهای محکمی برخوردار باشید. از این رو، بدنسازی جسمی یک رزمی کار در مقابل ضربهبه 3 بخش تقسیم می شود:

الف-حساسیت زدایی عضله ای: در اینوضعیت، حساسیت عضله ها نسبت به ضربه به تدریج از بین می روند.

ب-محکم کردناستخوانهای دست و پا: طی تمرینات رزمی و مخصوصاً مبارزه، استخوانهای هنر جویان چهدر دفاع و چه در حمله بدفعات به هم اصابت می کنند و اگر یک رزمی کار ماهر در فنونرزمی استخوانهای دست و پایش محکم نباشد، ممکن است در اثر درد شدیدی که در استخوانساعدش به علت دفاع ضربه حریف بوجود می آید، قادر به ادامه مبارزه نباشد. پس لازماست که استخوانهای ضروری، مخصوصاً استخوان ساعد دست و ساق پا محکم شده و حساسیتآنها نسبت به ضربه بتدریج از بین بروند.

ج-حساسیت زداییصورت:از بین بردن حساسیت صورت نسبت به ضربه، اهمیت زیادی دارد. چون ضربهبه صورت باعث گیجی می شود و زمانی که رزمی کاری گیج و مغشوش شود، بهترین موقع استکه وی را تحت حملات متوالی قرار داد. فردی که در اثر اصابت ضربه به صورتش، گیج شوددیگر هیچ عکس العملی نمی تواند از خود بروز دهد. از اینرو، حساسیت بعضی از نقاطصورت را باید از بین برد. حساسیت زدایی صورت باید بسیار با احتیاط و بتدریج صورتگیرد و مواظب بود که به نقاط حساس مثل: بینی یا چشمها آسیبی وارد نشود. هر 3 نوعبدن سازی که در بالا تشریح شد، باید حتماً تحت نظر مربی مجرب و بتدریج انجام گیرند. البته نقاط حیاتی بدن نظیر: بیضه، چشم، حفره گردن و غیره را بهیچ وجه نمی توان دربرابر ضربه مقاوم نمود و تنها راه محافظت از آنها، تقویت فنون دفاعی است.

۴-توانایی مبارزه در فاصله نزدیک: مبارزه در اغلب رشتههای رزمی در فاصله دور انجام می شود و بر این اساس، اکثر رزمی کاران تنها قادرند ازفاصله دور مبارزه کنند و اگر فاصله بسته شود، در فاصله نزدیک نمی توانند به نحوموثری به مبارزه شان ادامه دهند. توانایی مبارزه از فاصله نزدیک، برای یک رزمی کاربزرگترین امتیاز محسوب می شود. اگر دقت کرده باشید دو نفر شخص عادی که واقعاً با همدرگیر می شوند، در یک لحظه بطور غریزی و ناخودآگاه فاصله بین خود را کم می کنند وبیشتر از ضربات دست استفاده می نمایند. و این امر، در تمام مبارزات حقیقی و آزادرزمی، طبیعی است. و به همین علت است که اکثر قهرمانان رزمی‌کاری که در مسابقات ازفاصله دور و به صورت کلاسیک و قراردادی مبارزه کرده و پیروز می شوند، در مبارزاتغیرقراردادی و آزاد و همچنین درگیریهای خیابانی، بندرت می توانند حریف خود را مغلوبسازند

۵-تنفس صحیح و تقویت ششها: مَثَلی است چینی که می گوید: «اگر ضربه یک رزمی‌کار فاقد کنترل تنفس باشد، ضربه اش قدرت لازم را نخواهدداشت». رزمی کاری که به تکنیکهای تنفسی آشنا نباشد و آنها را انجام ندهد،نباید خود را یک رزمی کار واقعی بداند. اگر نگاهی به تمرینات سبکهای رزمی بیندازیم،در تمام آنها تکنیک های کنترل تنفس وجود داشته و اهمیت زیادی دارد. براستی چرا تنفسصحیح برای یک رزمی کار بسیار مهم است؟

اجازه دهید با مثالی ساده، مطلب راروشن تر سازیم: اگر شما از چیزی بترسید و یا نسبت به موضوعی خشمگین شوید، اولینریتم بدنی تان که از تعادل خارج می شود، تنفس شماست که سریع و تند می گردد. حال اگردر این وضعیت بتوانید نفسهای عمیق و شکمی انجام دهید یا به عبارتی تنفسهایتان راکنترل کنید، بسرعت آرام شده و انرژی جسمی و روحیتان تحلیل نمی رود.

پس اگرمایلید طی تمرینات و مبارزه زود خسته نشده و بنیه، قدرت و استقامت زیادی داشتهباشید، تمرینات تنفسی را پیوسته انجام دهید. از طریق تمرینات صحیح کنترل تنفس،ابتدا ششها قوی می‌شوند و حین تمرینات طاقت فرسای رزمی که انرژی بدن رو به اتماماست، این ششهای قوی هستند که تنفس را خود به خود کنترل کرده و اجازه نمی دهند، رزمیکار خسته و از ادامه فعالیت متوقف شود، بلکه با تنفسهای عمیق و کسب اکسیژن بیشتر،به وی انرژی می بخشند. اینکه می بینید بعضی از هنرجویان رزمی، در نبرد زود خسته شدهیا اصطلاحاً «می بُرَند» به خاطر عدم آشنائی شان به تنفس عمیق و اصولی است. نکتهدیگر اینکه: یک رزمی کار اساساً باید در حین تنفس که بدن ضعیف شده و می خواهد انرژیبگیرد، تکنیکهای دفاعی و موقع تخلیه هوا که بدن قدرت گرفته و میخواهد انرژی راانتقال دهد ضربه بزند.

۶-خود را به یک سبک رزمی محدود نکنید: نباید خود راتنها به فراگیری یک رشته رزمی خاص محدود کنید. چون هر سبک رزمی، مزایا و معایبیدارد و نمی توان گفت کدام رشته رزمی بهترین سبک است. بعضی ها آنقدر به رشته رزمیشان علاقه و حساسیت دارند که اگر عیبی واقعی از آن گفته شود، نمی خواهند آنرابپذیرند. لازم به ذکر است که تمام هنرهای رزمی در دنیا از معبد شائولین در چین نشاتگرفته و ریشه تمام سبکها در دنیا یکی است. و اگر دقت کرده باشید، تکنیکهای پا و دستبا کمی اختلاف، در کلیه رشته ها یکسان است و تنها اسمشان فرق می کند. یکی ازعلتهایی که باعث شد بروسلی در دنیا شهرت بسیاری بدست آورد این بود که بروسلی بااینکه سبک اصلی اش وینگ چون کونگ فو بود، ولی اصول چندین سبک رزمی دیگر را فراگرفته و پیوسته تمرین می نمود و خود را صرفاً به یک رشته رزمی، محدود نکرده بود. براین اساس بود که وی حرکات و فنون رزمی را مثل یک «بالِریَن» نرم و راحت و با سرعتو قدرت بسیاری بر روی حریفانش اجرا نموده همه را مجذوب خود می کرد.

( هیچ وقت از مبارزات تمرینی در باشگاه فرار نکنیدو از هرفرصتی برای مبارزه کردن استفاده کنید زیرا تعداد مبارزات زیاد شما باعث موفقیت واعتماد به نفس شما میشود )

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ده فرمان کونگ فو چین

 • ده فرمان کونگ فودر سلسله ی (منیگ)در اوایل قرن شانزدهم توسط (چوئید)به رشته تحریر درآمده است.اینفرامین اصول اخلاقی و روحی در کونگ فو را تشکیل میداده است و طی سالیان طولانی اینفرامین در دستور کار کونگ فو کاران چین قرار داشته است.
 • فرمان اول:هنرجوبایستی بدون انقطاع تمرین کند.
 • فرمان دوم:رزمبایستی فقط برای دفاع از خود به طور مشروح استفاده شود.
 • فرمان سوم:تماماستادان و بزرگسالان باید مورد ملاحظه و احترام قرار گیرند.
 • فرمان چهارم:هنرجو بایستی در طول زندگی با هم دوره ای های خود دوست و مهربان باشد.
 • فرمان پنجم:کونگفو کار در هنگام مسافرت بایستی از خود نمایی و نشان دادن قدرت خود به مردم عامی خودداری کند به طوری که حتی از مبارزه دوری کند.چون در این صورت.........
 • فرمان ششم:کونگفو کار نباید پرخاشگر و اهل منازعه باشد.
 • فرمان هفتم:ازخوردن شراب و گوشت پرهیز کند.
 • فرمان هشتم:افراطدر تمایلات جنسی جایز نیست.
 • فرمان نهم:کونگفو کار نبایستی عجولانه به هر کسی فنون خود را بیاموزد زیرا ممکن است باعث اذیتدیگران شود.
 • فرمان دهم:کونگفو کار بایستی از نقش تهاجم و حرص و اعمال تهدید آمیز دوری کند.
/ 0 نظر / 11 بازدید