ناصر بخشی ......... طراح ومبتکر روشهای نوین ومدرن تمرینی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدباخالصانه ترین وصادقانه ترین درودها

سلام گرم ما را پذیرا باشید

به وبلاگ ستارگان کونگ فو   

باشگاه فرهنگی ، ورزشی ، رزمی المهدی (عج)  

بامدیریت ومربیگری ناصر بخشی

خوش آمدید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید   

  بهتراست بدانیم که ؛ 

بادانـش دیروز       

                       شاگـردان امروزرا   

                            سخـت می توان برای فردا     

                                                                                  تربیـت کرد

بـرای اینــکه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

در جهان پرتحول ومدرنیته امروز، مهارت ها و دانش ها به سرعت منسوخ مى شود.  

تنها یادگــیرى علم کافی نــیست،

بلکه میبابست راه و رسم مهارت آموزى سریع و اثربخش را نیز بیاموزیم.

بایدانطباق و سازگارى خلاق با شرایط تازه و تحول یافته را داشته باشیم و در شناسایى مستمرقابلیت هاى درونى ، به شکوفاسازى قابلیت ها و تبدیل آن ها به مهارت لازم براى کار و زندگى ، تلاش کنیم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

آموزش کونگ فو

بامربیگری : ناصـر  بخشـی ( دان 5 )

مدرس ، مربی وداور درجه 1 فدراسیون کونگ فو

بابیش ازیک ربع قرن تمرین ، تجربه مستمر

نویسنده 4عنوان کتاب آموزشی وتخصصی رزمی در 20 جلد 

طراح ومبتکر روشهای نوین ومدرن تمرینی

آماده خدمتگزاری به تمام علاقمندان به دنیای رزمی وسلاح

درکلیه رده های سنی

درکلاسهای گروهی ، نیمه خصوصی و خصوصی 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

توانمند درآموزش وتربیت ورزشکار ، قهرمان ، مربی ، داور

بابیش از 150 شاگردفعال ودرحال تمرین

بابیش از 130  شاگرد شالبند مشکی

 بابیش از 35 شاگرد دارنده حکم مربیگری ازفدراسیون کونگ فو

 بابیش از 35 شاگرد دارنده حکم داوری ازفدراسیون کونگ فو

وکسب بیش از 500 عنوان قهرمانی توسط شاگردان درانواع مسابقات

درسطوح ، درجات ورده هــای سنی مختلف

*** همیشه جای یک (ورزشکار ، قهرمان ، مربی و یا داور) در کنار ما خالیست ***تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

آموزش سلاحهای  سـرد

باشیوه ای تخصصی ومنحصر به فرد ، ابداعــی وجدید

 بصورت نمایشی وکاربردی درکوتاه ترین زمان

شامل : نانچیـکو ، کـــارد ، تونفا ، کاما (تک وجفت) 

 دوچوب  ، چوب بلند ، زنجیر ، سانچـیکو ، ســـای ، شمشیرسامورایی

آماده خدمتگزاری به تمام علاقمندان به دنیای رزمی وسلاح

درکلیه رده های سنی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 آموزشهای تخصصی عبارتند از:

ــ آموزش اصولی نرمش وبدنسازی  

ــ آموزش اصولی فرم وتکنیک  

ــ آموزش اصولی انواع سلاحهای سـرد ( بصورت نمایشی وکاربردی )

ــ آموزش اصولی انواع دفاع شخصی (رهایی ، پرتابی ، کوبشی، قفلی، پیچشی ، نقاط حساس وترکیبی) 

ــ آموزش اصول صحیح وحرفه ای انواع ضربات پاودست  

ــ آموزش اصولی انواع مبارزات ( کلاسیک ، نیمه آزاد ،آزاد ، رینگی ، سانشو...)  

تمرینات متنوع حرفه ای  همراه با قهرمانان قدیمی  ومطرح استان تهران ،کشوروتیم ملی 

آماده خدمتگزاری به تمام علاقمندان به دنیای رزمی وسلاح

درکلیه رده های سنیتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

پذیرای حضورواجرای مراسم وبرنامه های مختلف رزمی در 

جشنواره ها ـ گردهمایی ها ـ افتتاحیه ها واختتامیه های فرهنگی ورزشی

مناسبت ها ـ اعیاد ملی ، مذهبی و.... شما 

باحداکثر توان وحداقل هزینه 

 درگروههای 10ـ 20ـ 30ـ 40 ـ 50 نفری وبیشتر

درتمام رده های سنی اعم از

نونهالان ، خردسالان ، نوجوانان ، جوانان ، بزگسالان وخردمندان 

بامهارت وتوانمندی بالای اعضای گروه دربهترین وجذاب ترین برنامه ها شامل: 

ــ انجام انواع مبارزات ازقبیل :

. مبارزات کلاسیک بصورت مبارزات نمایشی 

. مبارزات غیر کلاسیک  بصورت مبارزات نیمه آزاد ،آزاد (رینگی ودرگیری خیابانی)

. درغالب گروه های مبارزه ای( یک به یک ،یک به دو ویک به سه وگروهی )  

ــ اجرای انواع ســلاح سرد شامل:  

. نانچیکو،کالی اسکریما یا آرنیس ،شمشیر، تونفا ، سای ،کارد،کاما ( بصورت تک وجفت )

. چوب بلند ، زنجیربلند و...

 ( بصورت انفرادی وگروهی )  

ــ اجرای انواع دفاع شخصی شامل : 

. ( مقابله بدون سلاح ، مقابله با سلاح ، مقابله سلاح با سلاح ) بصورت انفرادی وگروهی

ــ شکستن اجسام سخت  شامل :

. شکستن سنگ ، بلوک بتونی و...

. شکستن چوب  

( دراشکال ، وضعیت ها وقسمتهای مختلف بدن )

×××××××××××××××××××

درخشش وتجارب افتخارآمیز گروه ستارگان رزمی ،

دراجرای چندین برنامه انجام شده ، نشان ازمهارت وتوانمندی های گروه دارد

چراکه موفقیتهای ما بهترین گواه ما است واین قبلا چندین بارثابت شده است

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

توجه داشته باشید که به جهت هرچه جذاب ترشدن برنامه ها وعدم تداخل بادیگربرنامه ها

 حداقل 15 روز قبل ، هماهنگی و رزرو انجام گیرد

امیدواریم خدمتگزاری شایسته برای شما باشیم

تذکر:

کیفیت وزمان برنامه بستگی به هماهنگی قبلی شما دارد و

برنامه هااز 5 دقیقه تا 30 دقیقه قابل اجرامیباشد 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

این تبلـیغات نیست ؛ اطـلاع رسانـی اسـت

                                                    معتقدیم که ،

                         کاری راکه خدا توان انجام دادنش را عنایت فرموده ،

                      تنها برای رضایت خدا وخدمت به خلق ، باید صرف نمود

                        پس کاری که برای خداباشد ، نیازی به تبلـیغات ندارد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید  

آدرس :

تهران ـ افسریه ـ مسعودیه ـ 20متری ابومسلم ـ‌ نبش خیابان فلسطین  ـ شماره330     

باشـگاه فرهنگی ، ورزشی ،رزمی  المهـدی(عج)  

       تلفن تماس :   226   77   338            &

/ 30 نظر / 85 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اسحاق میر

باسلام امیدوارم خداوند متعال به شما برادر عزیز طول عمرتوآم باسلامت تن وروان اعطا تا جوانان این مرزوبوم از تجارب علمی کم نزیر تان بهرمند گردند واقعا بخودم می بالم که دوستی چون شما دارم پایدار باشید درضمن درخصوص مای تونانظربدهید

سید احسان طباطبایی

با سلام خدمت استاد بخشی من دانش آموز شما در دبیرستان مهدیون هستم استاد وبلاگ بسیار خوبی دارید و من از آن بسیار لذت بردم و تصمیم گرفتم تا برای بازدید بیشتر از وبلاگ هایمان تبادل لینک کنیم. اگر شما هم موافق هستید به وبلاگ حقیر سر زده و اگر خوشتان آمد من را لیک کنید و در یکی از موضوعات با ذکر نامتان نظر دهید تا خیلی سریع لینک شوید. با تشکر

amirreza valizade

سلام خدمت استاد شما دوران سال های87تا89 استاد بنده بودید و بعد بعلت جابجایی نیوکونگ فو را قطع کرده وارد رشته کونگ فو توا شدم وبلاگ بسیار خوبی دارید با ارض خسته نباشید [لبخند]

سید احسان طباطبایی

سلام استاد من هم سالی تو ام و سرشار از سلامتی و سربلندی را برای شما و ورزشگاهتون آرزو مندم

farhadheydary

verver beautiful

جواد عیسی زاده

سلام استاد روز معلم رو بهتون تبریک میگم امیدوارم همچنان سر زنده و شاد ببینمتون

اسحاق مير

سلام برادر عزيزم بسيار مسرورم از وجود نازيناني چون شما غرض عرض ادب بود وآرزوي توفيق روز افزون

امیر

سلام جناب آفای بخشی . من تو دبستان والعصر شاگرد شما بودم ... چه دورانی بود , واقعا یادش بخیر براتون همیشه آرزوی بهترین هارو داشتم موفق باشید و پایدار

najib

ba salam va khaste nabashi be shoma ostad bisyar tavana va geran ghadr omid varam ki haletan khob bode bashad va omidvaram bande haghir ra faramosh nakarde bashid vaghti veblagetan ra didam bisyar khosha hal shodam veblagetan ghashang ast in shallah ke dar har zaminei movafagh bashid

najib

salam ostad aziz va geran ghadar vaghean veblage ghasangi darid bahrei ziyadi bordam omidvaram ki movafagh bashid faghat ostad in biografi va shalbandhai ke gereftamo mitonid baram inja bedid mamnon misham