اطلاعات سازمانی سبک نیوکونگ فو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید به صفحه اطلاعات سازمانی

سبک نیوکونگ فو

خوش آمدید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شما دراین صفحه پاره ای ازاطلاعات سازمانی 

سبک قدرتمند نیوکونگ فو 

را مشاهده وازتوانمندیها وظرفیتهای بالای این سبک ، مطلع خواهید شد.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

 فهرست مطالب موجود دراین صفحه:  

1) بیوگرافی بنیانگذار ورئیس سبک نیوکونگ فو

2) پیدایش نیوکونگ فو

3) هدف از ابداع نیو کونگ فو

4) اسامی مسئولین

5) اسامی اعضای شورای راهبردی

6) اسامی اعضای کمیته فنی

7) اسامی مسئولین کمیته های تخصصی

_ آقایان

_ بانوان

8) مراحل توقف وارتقا شال

9) آیین نامه برگزاری مسابقات

10)

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

بیوگرافی بنیانگذار ورئیس سبک نیوکونگ فو

 - بنیانگذار ورئیس سبک آقای محمد تقی معصولی متولد 1333 که هنر رزمی را ازسال1349 در رشته کاراته شروع کرده و در سال 1352 به ورزش کونگ فو روی آورده و در تعلیم و فرا گیری آن همت نموده و پس از گذراندن دوره های آن به امر تدریس پرداخته . ایشان در مدتی که به عنوان یک مدرس در کار آموزش فعالیت مینموده است آموخته های خویش را با همراهان تقسیم نموده و برای به ثمر رساندن و رشد استعدادها ی جسمی و روحی شاگردان خویش تلاش نموده و به این طریق توانسته عده کثیری را به کونگ فوعلاقمند نموده و  حاصل این آموزشها ،پرورش مربیان عزیزی است که در اکثر نقاط  داخل و خارج از کشور به امر تدریس نیوکونگ فو مشغول میباشند.

 

 

سبک نیوکونگ فو سبکی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که کلیه عملیات خود را منطبق با موارد مندرج در اساسنامه مدون سبک و برابر با مقررات داخلی و بین المللی و هماهنگ با فدراسیون کونگ فو و با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد نمود و در این راستا آئین نامه اجرائی بسیار قوی که مورد استفاده برای کلیه رده های سنی میباشد تدوین شده،این سبک از نظر تاکتیکی و فنی در سطح بالایی قرار دارد که این تکنیک ها در ابعاد و زوایای مختلفی انجام میگیرد در نیو کونگ فو هنرجو به درجه کامل توانایی روحی، فیزیکی و قدرت بدنی میرسد و سرعت و انعطاف پذیری عضلات بدن از ویژگیهای بارز این سبک میباشد در نیو کونگ فو به نظم و احترام به استاد و دیگر همراهان توجه زیادی شده ،همراه باید طبق قوانین موجود در این سبک عمل نماید تا بتواند به مدارج بالاتر ارتقاء یابد که بشرح زیر تنظیم می گردد.

توضیح اینکه کلمه لاتین W.N.K.O  مخفف (ORGANIZATION WORLD NEW KUNG FU  )می باشد. 

پیدایش نیوکونگ فو

 پایه اولیه نیوکونگ فو در سال 1362 گذاشته شده است و مراحل تحقیق و تکامل آن در ابعاد علمی ، فلسفی و رزمی 17 سال به طول انجامید و در نهایت در سال 1379 اعلان موجودیت نموده و پس از ارائه به فدراسیون ورزشهای رزمی توسط کمیته فنی وقت مورد بررسی های دقیق کارشناسی قرار گرفت و طی نامه ای مجزا از طرف کمیته فنی به ریاست فدراسیون مجوز رسمیت آن صادر گردید.  

هدف از ابداع نیو کونگ فو

نیوکونگ فو سبکی است مردمی و مستقل دارای شخصیت حقوقی که هدف آن تعلیم و بسط و گسترش هنر رزمی نیو کونگ فو در سطح جهان و ایجاد انگیزه در میان افراد بمنظور شکوفایی استعدادهای نهفته و نیروهای درونی ، افزایش اعتماد بنفس ، دفاع از خود و ارتقاء هر چه بیشتر سطح توانایی جسمی و روحی بوده و با ایجاد هماهنگی بین عصب و عضله هنر جو میتواند بر هیجانات فکری و روحی و نفس اماره چیره گردد. هر سبکی در زمان تحقق و شکل گیری بر مبنای نیازهای مشخص آن دوره پا به عرصه حیات میگذارد جدا از بافت ساختاری خویش ، بی تاثیراز نیازمندیهای روز نیست از این رو با بررسی شناخت یک هنر رزمی به چگونگی فرهنگ ، مذهب ، نوع تفکرو نیازهای آن دوران میتوان پی برد اما با گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدیدتر سبکها کاملتر شده یا بطور کلی روش آنها دگرگون میشود بنابراین با وجود دستاوردهایی که در دوران تدریس داشته ام و تحقیقاتی که در عرصه های علمی ، فلسفی و رزمی انجام گرفته ، توانستم از زوایای مختلف سبک قبلی خود را مورد سنجش و مداقه قرار داده و این دستاوردها را بصورت ارزشمند در هیات نیوکونگ فو ارائه دهم . هدف من از ساختار جدید نگرشی نو از زوایای متعدد بود تا هنر رزمی را با استانداردهای علمی و فنی روز مطابقت داده و هماهنگ سازم زیرا معتقدم هنر های رزمی همانند سایر علوم در حال رشد و توسعه میباشد و این هدف میسر نخواهد بود مگر با همراهی و همگامی سایر علوم و دانشها.

 هنر رزمی نیوکونگ فو یا بعبارت دیگر توسعه روش نوین درایت و دانایی حرکتی است نو که تمام اصول و فنون تکنیکی و تاکتیکی در آن بر اساس موازین علمی و در پیوندی ارگانیک و سیستماتیک طراحی شده است و از زیباترین حرکات فنی و فیزیکی نیز برخوردار میباشد لذا هنرجویان می توانند در حداقل زمان به تواناییها و مهارتهای قابل توجهی دست یابند. همچنین باید توجه داشت که هیچگاه فرسوده و کهنه نمیشوند زیرا از قانون تغییر پذیری پیروی میکنند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید                       

4) اسامی مسئولین

 

 

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

5) اسامی اعضای شورای راهبردی

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

6) اسامی اعضای کمیته فنی

 

 

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

7) اسامی مسئولین کمیته های تخصصی

_ آقایان 

_ بانوان

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

8) مراحل توقف وارتقا شال

شالبند                                 زمان توقف     حداقل سن

سفید به زرد                                 سه ماه            ------

زرد به آبی                                   چهار ماه             ------

آبی به سبز                             پنج ماه              ------

سبز به بنفش                          شش ماه          ------

بنفش به قهوه ای                       شش ماه        ------

 قهوه ای به مشکی دان یک          یک سال        12 سال

 مشکی دان یک به دو               دو سال            13

مشکی دان دو به سه                 سه سال        16    

مشکی دان سه به چهار             چهار سال       20

مشکی دان چهار به پنج             پنج سال          25  

مشکی دان پنج به شش            شش سال        32

مشکی دان شش به هفت           هفت سال        39

مشکی دان هفت به هشت            هشت سال          47

مشکی دان هشت به نه               نه سال             56

مشکی دان نه به ده                      ده سال             66

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید9) آیین نامه برگزاری مسابقات

از آنجا که نمود تمامی فعالیتها و توانائی های یک سبک در نحوه برگزاری مسابقات و تعداد نفرات واستانهای حاضر در مسابقات نمایان می گردد . لذا به جهت آشنائی عزیزان با قوانین مسابقات نیوکونگ فو آئینامه برگزاری مسابقات در سیستم های مختلف را در اختیار شما قرار می دهم. طبق آخرین تغییرات در سیستم داوری و امتیاز دهی قوانین جدید در سه بخش برگزاری ، آزاد و نیمه آزاد به شرح ذیل در اختیار عزیزان قرار می گیرد. -----------------------------------------

آیین نامه برگزاری مسابقات

سبک نیو کونگ فو

W.N.K.O

مسابقات نیوکونگ فو تنها یک رویداد ورزشی نیست ، اساس آن نه تنها پیروزی، بلکه ایجاد صلح و دوستی با توجه به رعایت اصول و موازین آن و همبستگی و رقابت در محیطی سالم و صمیمانه برای کلیه جوامع بشری میباشد

فصل اول : کمیته ها و هیئت های اجرایی مسابقات

این هیات از طرف ریاست نیوکونگ فو کشور انتخاب میگردد وشامل کمیته ها و گروههای ذیل میباشد :

کمیته مسابقات ، کمیته داوران ، کمیته پزشکی ، کمیته انضباطی ، کمیته روابط عمومی ، کمیته تدارکات ، هیئت ژوری ، گروه (جدول ، ثبت نام) و گروه تصویربرداری

1­ ­- کمیته مسابقات :

کمیته برگزاری مسابقات متشکل از یک رئیس و دو معاونت که وظایفشان به شرح ذیل میباشد 

 وظایف مسئول کمیته مسابقات :

 • 1- عهده دار تمامی اموریست که به طریقی به برگزاری مسابقات مربوط میشود.
 • 2- بررسی تجهیزات سالن ، زمین مسابقه ، خوابگاه ودیگر موارد مربوط به مسابقات.
 • 3- بررسی مشکلات بوجود آمده در طول مسابقات و الزام به رفع آنها طبق آئین نامه سبک .
 • 4- نظارت و همکاری با کمیته ها و عوامل مرتبط با مسابقات در زمان برگزاری.
 • 5- هماهنگی و نظارت جهت صدور احکام قهرمانی ، مدال ، کاپ و غیره...
 • 6- مسئول برگزاری قبل از مسابقات تعیین خواهد کرد که در فینال میتوان نسبت به رای و نتیجه مسابقه اعتراض کرد یا خیر و در صورت موافقت حق اعتراض در فینال تا سه برابر مبلغ ورودی مسابقات افزایش خواهد داشت.

تبصره : مبلغ اعتراض برای هر مسابقه حداکثر تا معادل مبلغ ورودی همان مسابقات میباشد. 

 • 7- ارائه گزارش کامل مسابقات و جداول مربوطه ظرف 48 ساعت کاری بعد از اتمام مسابقات به دفترمرکزی نیوکونگ فو.

تبصره : مسئول کمیته مسابقات میبایست تمامی امور محوله خود را با هماهنگی ریاست نیو کونگ فو کشور انجام نماید.

2- کمیته داوران :

متشکل از یک رئیس ، یک دبیر و هیئت همراه داوری که وظایفشان بشرح ذیل میباشد :

وظایف مسئول کمیته داوران :  

 • 1- تهیه لیست داوران منتخب و ارائه آن به ریاست نیوکونگ فو کشور و ارنج داوران برای قضاوت مسابقات و در صورت لزوم جایگزین کردن آنها.
 • 2- مواردی که در طول مسابقات پیش می آید و مربوط به داوری و اجرای قوانین آن میباشد ( تفسیر،تدبیر،تدبر در مواردی از قوانین که در آیین نامه داوری لحاظ نشده است)با مشورت و نظر اعضای هیت ژوری و مسئول برگزاری مسابقات.
 • 3- دخالت در رای نهایی ، زمانی که عدم توافق بین کادر داوری وجود داشته باشد( طبق قوانین ).
 • 4- نظارت برنحوه قضاوت و اعمال داوران .
/ 0 نظر / 12 بازدید